Ideacycle Pop-Up Artist Studio – Exhibition by Liucija Dervinytė

ideacycle pop-up studio exhibition


2019 02 09 – 03 03

The gallery space is turned into a pop-up studio & exhibition by one of Ideas Block co-founders Liucija Dervinyte (Ideacycle). Come for a closer meeting – explore the creative mind.

“Bursts of inspiration, visions triggered by emotions, ideas, sounds, patterns of human behaviour and nature. Intuitive abstractions – an intimate inner energy, giving an opportunity to peek into the mind of the creator.

Inviting to look inside, to listen, to notice the details and appreciate the structures of universe, to find one’s part in a bigger picture.

In the Pop-up studio you will find a mix of artworks and textiles brought to life through the exploration of inner and outer worlds, on a journey towards a more harmonious sustainable state of being.”

Event on Facebook.


[LT]

Ideacycle Pop-up kūrėjo studija – paroda
Liucija Dervinytė

2019 02 09 – 03 03

Galerijos erdvė tampa vienos iš Ideas Block įkūrėjų, Liucijos Dervinytės (Ideacycle) pop-up studija – paroda. Ateik artimesnei pažinčiai – patyrinėk kūrybines mintis.

“Įkvėpimo proveržiai, vizijos, sąlygotos emocijų, idėjų, garsų, žmogaus elgesio ir gamtos struktūrų. Intuityvios abstrakcijos – tai intymi vidinė energija, leidžianti pažvelgti į kūrėjo mąstymą.

Kviečia pažvelgti giliau, išgirsti, pastebėti smulkmenas ir gėrėtis visatos struktūromis, atrandant savo vietą didesniame vaizdinyje.

Pop-up studijoje rasite įvairių meno ir tekstilės kūrinių, atsiradusių per vidinio ir išorinio pasaulių tyrinėjimą, kelionėje link harmoningesnės, tvaresnės būsenos.”

Facebooko renginys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *