Travel Series: How we travelled to sell a car in Africa, 13th of March, 19.00

Travel series: Africa

On the 13th of March, 7 pm, we are inviting you to “Travel Series”!

Travel Series – is an exploration of the World through different people and their unique experiences while being on the road. Dedicated to the travels through places, cultures, and mind.

This time in the “Travel Series” Mantas Ragauskas will talk about his adventures:

How we drove to sell a car in Africa

This story will be about two guys who heard a lot of rumours about car selling in Africa. So we decided to check how it is there. Will tell you how we drove through Europe, hiked in the Swiss mountains, watered the car and left one Lithuanian in the dessert without water…

P.S. Will be talking about something else too. Insallah

See You soon !”

The talk will be held in Lithuanian or English depending on the audience.


[LT]

Kovo 13 dieną, 19 val., kviečiame į “Kelionių serijas”!

Kelionių serijos – tai pasaulio pažinimas per skirtingus žmones ir jų unikalias patirtis kelyje. Dedikuota kelionėms tarp vietų, kultūrų ir mąstymo.

Šį kartą “Kelionių serijose” Mantas Ragauskas pasakos apie savo klajones:

Kaip Toyotą varėm parduot į Afriką

Šis pasakojimas bus apie du bičus girdėjusius daug gandų apie parduodamus automobilius Afrikoj ir nusprendusius patikrinti kaip ten yra. Bus kaip varėm per Europą, kaip vaikščiojom Šveicarijos kalnuose, kaip laistėm automobilį ir kaip palikom vieną apvogtą lietuvį dykumoj be vandens.

P.S. Pasakosim ir dar apie kažką. Insallah.

Iki greito !

Pasakojimas vyks lietuvių arba anglų kalba, priklausomai nuo susirinkusios publikos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *