REBOOT – opening events

reboot opening events ideas block

Ideas Block is coming back to life with a new space (a former Compressor room from the physics institute) with over 200 square metres for art exhibitions, concerts, workshops, talks and more! We continue to pursue the fostering of diverse art and cultural expressions, this time with gathered experience and community. We are full of ideas and energy to undertake this new effort.

In December, Kompresorinė starts activities with the event series REBOOT! During this period we invite you to get the sense of the place and imagine together what it might hold for the future. On the weekends of December, you will find various events: the exhibition opening, concerts, art auction and the final event marking a new beginning – both a new year and a new phase in the existence of Ideas Block.
We missed you all – so let’s get together!

***********

PROGRAM OF EVENTS
December (check out our events page for more info):

2nd – Humans, non-humans, with and without humans exhibition opening + educational events program throughout the month
10th – Fundraising Art Auction
17th – Trans Trauma FM: talk + performance
31st – New Year with New Spin

***********
Would you like to support the development of this new phase of Ideas Block? Whether by monthly contributions, or one-time tips – either way, your help matters greatly! You can do so here and be rewarded: https://contribee.com/ideas-block

***********
Graphic designer for this event – Rūta Žinienė

More info about the event on Facebook


[LT]

Ideas Block atgyja su nauja erdve (buvusia fizikos instituto kompresorine), kurioje daugiau nei 200 kvadratinių metrų ploto parodoms, koncertams, paskaitoms, pokalbiams ir dar daugiau! Tęsiame įvairaus pobūdžio meninių ir kultūrinių raiškos formų puoselėjimą, tik šį kartą su sukaupta patirtimi ir išaugusia bendruomene. Esame kupini idėjų ir energijos imtis naujų veiklų.

Gruodžio mėnesį Kompresorinė startuoja su renginių serija REBOOT! Atidarymo renginių metu kviečiame pajusti naujas erdves ir kartu įsivaizduoti ateities potencialą. Gruodžio savaitgaliais jūsų lauks įvairūs renginiai: parodos atidarymas, koncertai, meno aukcionas ir finalinis renginys žymintis naują pradžią – tiek naujus metus, tiek naują Ideas Block gyvavimo etapą.

Pasiilgome jūsų visų – tad susiburkime!

**********

RENGINIŲ PROGRAMA
Gruodis (daugiau informacijos rasite mūsų renginių puslapyje):

2 d. – Humans, non-humans, with and without humans parodos atidarymas + edukacinė renginių programa (gruodžio mėnesio savaitgaliais)
10 d. – Lėšų rinkimo meno aukcionas
17 d. – Trans Trauma FM: paskaita + performansas
31 d. – Naujieji su New Spin

**********
Prisidėkite prie naujojo Ideas Block etapo: Tapkite bendruomenės nariu ar prisidėkite vienkartine parama – bet kuriuo atveju jūsų pagalba labai svarbi! Tai galite padaryti čia: https://contribee.com/ideas-block

**********
Renginio grafinio dizaino kūrėja – Rūta Žinienė

Daugiau info apie renginį rasite čia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *