29 scripts by Lena Klyukina – Exhibition Opening, 7th of March, 19.00

29 scenarijai_event

29 Scripts
Sketches Exhibition by Lena Klyukina

2019 03 07 – 03 21

Exhibition opening: 7th of March, 19.00

“With every consciously lived moment the future pathways and visions shift slightly. With every sketch creativity changes it‘s direction a little bit. Branches out into thousands of new doors that were locked just yet. In the middle of it there is a primeval action point, both dying and assured, that leaves what was and giving birth to chance. At that point I feel like a doctor on drugs, like a detective in a public bathroom. I sometimes feel as if my mind is either pregnant or constipated. I sometimes feel as if I‘m in the zoo and don‘t know at which side of the fence. And there I find myself lingering, telling fortune from visual notes, throwing lots with a naive desire to know what‘s around the corner.”

Bio:
Artist Lena Klyukina in her works explores the subtle connection between that which is considered beautiful and that which is repulsively weird. Through unexpected details and textures the artist creates visual stories and plots, that invites to look at our surroundings and values from a different angle. The world, according to her, is a soup in which absurd and healthy mind, order and chaos, sadness and happiness has the same value. L. Klyukina is actively participating in exhibitions, her works are exhibited in the galleries in Vilnius, United Kingdom, Spain, Portugal, Russia. Her interviews and works are published in the international contemporary culture and style online magazines and the press in whole Europe.

Event on Facebook


[LT]

29 scenarijai
Lenos Klyukinos eskizų paroda

2019 03 07 – 03 21

Parodos atidarymas: kovo 7 dieną, 19.00

“Sulig kiekviena sąmoningai išgyventa akimirka keičiasi ateities keliai ir vizijos. Sulig kiekvienu eskizu kinta kūrybinė kryptis ir idėjos. Išsišakoja į tūkstantį naujų durų, kurios dar tik katik buvo užrakintos. Per vidurį yra pradinis veiksmo taškas, merdintis ir viltingas, paliekantis nugyventą ir gimdantis šansą. Tame taške kartais jaučiuosi kaip daktaras po morfijaus doze, kaip detektyvas viešajame tualete. Kartais jaučiuosi taip, lyg mano protas būtų nėščias arba užkietėjęs. Kartais jaučiuosi taip, lyg būčiau zoologijos sode ir nesuprantu, kurioje tvoros pusėje. Ir čia randu save trypčiojant, buriant iš eskizų su noru sužinoti kas laukia už kampo.”

Bio:
Dailininkė-grafikė Lena Klyukina savo darbuose tyrinėja subtilų ryšį tarp to, kas laikoma gražiu ir kas atstumiančiai keista. Per netikėtas detales ir tekstūras menininkė kuria vizualias istorijas ir siužetus, kviečiančius pažvelgti į mus supančius dalykus ir vertybes kitu kampu. Pasaulis, pasak jos, yra sriuba, kurioje absurdas ir sveikas protas, tvarka ir chaosas, liūdesys ir džiaugsmas turi vienodai svarbią vertę. L. Klyukina aktyviai dalyvauja parodose, jos darbai eksponuoti galerijose Vilniuje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Portugalijoje, Rusijoje, interviu bei darbai yra publikuojami tarptautiniuose šiuolaikinės kultūros ir stiliaus portaluose tokiuose kaip stylenochaser.com ir spaudoje visoje Eurpoje.

Renginys Facebooke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *