“Spot” – exhibition opening by Jolita Galamb, 5th of July, 19.00

Jolitos-parodos-atidarymas

Jolita Galamb “Spot” – exhibition opening

On the 5th of July, 7 pm, join us for the opening night of Jolita Galamb debut exhibition, where you will have a chance to meet with the artist herself and leave your own “mark”.

“spot

noun [ C ] UK /spɒt/ US /spɑːt/

1. a small, usually round area of colour that is differently coloured or lighter or darker than the surface around it:
He had a spot of grease on his tie.

2. one of many spots, that form a pattern:
I wore that skirt with the green spots. “

Jolita Galamb till this day worked as a designer and art director, and now goes into uncharted waters presenting the first exhibition of her drawings.

https://www.behance.net/Jolita

The exhibition will run till the 5th of August.

Find it on Facebook

This exhibition is part of “Young Ideas” project – a series of cultural and artistic events focused on development of contemporary and innovative ideas, supporting young, up and coming artists, musicians and makers. The project is partially funded by Vilnius City Council.


[LT]

Jolita Galamb parodos “Dėmė” atidarymas

Liepos 5 dieną, 19 valandą, kviečiame į Jolitos Galamb parodos atidarymą “Dėmė”. Tai pirmoji Jolitos piešinių ant drobės autorinė paroda. Vakaro metu ne tik turėsite galimybę pabendrauti su kūrėja, bet ir palikti savo “dėmę”.

“1 dėmė̃ sf. (4)

3. savo spalva išsiskirianti iš aplinkos vieta: Paraudę ąžuolai ir beržai ryškiomis dėmėmis saulėtą dieną skiriasi iš pilkėjančių peizažo spalvų A.Vencl. Nuo pridėjimo piršto daros dėmė̃ ant veido J.”

Ištrauka iš Lietuvių kalbos žodyno.

Parodos autorė Jolita Galamb, iki šiol dirbusi kaip dizainerė, neria į naujus vandenis ir pristato savo pirmąją piešinių parodą.

https://www.behance.net/Jolita

Paroda vyks iki rugpjūčio 05 dienos.

Renginys Facebooke

Ši paroda yra dalis projekto “Jaunos idėjos” – tai kultūrinių ir meninių renginių programa, skirta šiuolaikinių, inovatyvių idėjų vystymui, remianti jaunus, pradedančius menininkus, muzikantus ir kūrėjus. Projektas dalinai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *