Open Call – Summer Artist Residency, Deadline – June 1st

Artist Residency_Ideas Block

Come to make Art with us!

We are launching our residency program for up and coming artists from all disciplines. We invite you to develop your project during the summer at Ideas Block, with all our tools, and space at your disposal, including whatever we might assist you with. The aim at the end is to either show your work, present it, perform it or to transform our exhibition space into something unique! The residency will conclude with an event or a series of events that will represent the project developed during the summer. For this purpose you can work with a variety of mediums, use sounds, lights, textiles, colours, objects, smells or whatever you can think of. We are seeking for experimental, unusual approaches.

We provide you with a work place in our cozy creative space/gallery/café Ideas Block, located in the old town of Vilnius, Lithuania.  We also offer you to participate in our workshops, and use the tools we have available.

To apply for this residency please send us a short text about yourself and what you do, with some relevant images, links to your work, etc. Also we are interested to hear your thoughts on what you would like to develop during this summer residency. Email all the information to info@ideas-block.com until the 1st of June.

We will select the participants one week after the deadline finishes. Residency will start on the 15th of June and finish in the end of August (with flexible dates).

There is no cost for participating artists, however, each participant is responsible for their accommodation (if needed) and art material expenses.

Topics we work on and are interested in:

 • Textiles:
  • Dyes
  • Textures
  • Patterns
  • Prints
  • Colours
  • Design
 • Book binding, paper work
 • Visual arts
 • Interanctive and sensorial art
 • Photography
 • Computer Programming
  • Android
  • RaspberryPI
  • Python
 • Audio
  • Digital Signal Processing
  • Max/MSP – PureData
  • Acoustics
 • Music
  • Experimental
  • Synthesis
 • Technology
 • Artificial Intelligence
 • Language
 • Politics and socioeconomic
 • Gastronomy
 • Travels

Available tools:

 • Studio monitor speakers
 • Video projector
 • Sound recorder
 • Multichannel sound card
 • Synthesizer
 • MIDI Controller
 • Basic Electronics tools
 • Raspberry PI and other dev boards.
 • Sewing machine
 • DSLR camera
 • Craft tools – scissors, cutters, cutting mats, needles, paint, pens, etc.
 • Drill and other power tools.

[LT]

Ateik kurti meno kartu su Ideas Block!

Mūsų kūrybinėje erdvėje startuoja nauja menininkų rezidentūra, jauniems ar jau žinomiems kūrėjams iš įvairių disciplinų. Šią vasarą kviečiame menininkus vystyti savo projektus Ideas Block erdvėje, su visais mūsų turimais įrankiais ir pagalba. Rezindentūros tikslas – parodyti/pristatyti savo darbus, atlikti performansą ar transformuoti mūsų galeriją į kažką unikalaus! Dalyvių sukurti darbai ar projektas bus pristatyti renginiu ar renginių serija. Šiam tikslui gali būti naudojamos įvairios išraiškos priemonės, tai ir garsai, šviesos, spalvos, tekstilė, objektai, kvapai ar bet kokia kita sugalvota priemonė. Mes ieškome eksperimentinių, neįprastų idėjų.

Tau bus suteikta jauki darbo vieta mūsų Ideas Block kūrybinėje erdvėje/galerijoje/kavinėje, įsikūrusioje Vilniaus senamiestyje. Taip pat turėsi galimybę sudalyvauti mūsų organizuojamuose kūrybiniuose workshopuose.

Visų norinčių dalyvauti, prašome siųsti trumpą tekstą apie save ir norimą įgyvendinti projektą, bei darbų, idėjų nuotraukas ar internetinio puslapio nuorodas su darbų pavyzdžiais, iki birželio 1 dienos, į info@ideas-block.com.

Atrinktus menininkus paskelbsime pirmąją birželio savaitę. Menininkų rezidentūra prasidės birželio 15 dieną ir baigsis rugpjūčio pabaigoje (datos lanksčios, gali būti šiek tiek keičiamos).

Už dalyvavimą menininkų rezidentūroje nėra jokio mokesčio, tačiau visi dalyviai prašomi pasirūpinti savo gyvenamosios vietos bei medžiagų/ įrankių išlaidomis.

Mus domina ir mes dirbame su:

 • Tekstile
  • raštai
  • spalvos
  • tekstūros
  • dažymas
  • spauda
  • dizainas
 • Knygrišyba, popieriaus gaminiai
 • Vizualieji menai
 • Interaktyvus ir sensorinis menas
 • Fotografija
 • Programavimas
  • Android
  • RaspberryPI
  • Python
 • Audio
  • Digital Signal Processing
  • Max/MSP – PureData
  • Acoustics
 • Muzika
  • eksperimentinė
  • sintezė
 • Technologija
 • Dirbtinis intelektas
 • Kalba
 • Politika ir socioekonomika
 • Gastronomija
 • Kelionės

Mūsų įranga ir įrankiai:

 • Studio monitor garso kolonėlės
 • Vaizdo projektorius
 • Diktofonas
 • Garso plokštė
 • Sintezatorius
 • MIDI Controller
 • Pagrindiniai Electronikos įrankiai
 • Raspberry PI 
 • Siuvimo mašina
 • DSLR foto aparatas
 • Įrankiai rankdarbiams – žirklės, liniuotės, adatos, dažai, pieštukai ir pan.
 • Gražtas ir kiti įrankiai

 

3 thoughts on “Open Call – Summer Artist Residency, Deadline – June 1st

  1. Thanks for your interest, Ellis! We don’t charge for the residency itself, however, we ask artists to cover their living expenses and art material costs.

  2. Hi! We do not charge for the residence, but we also do not offer a place to stay or materials for the work made here. We offer our space to work at and any other help with tools, people, assistance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *