Textiles and Surface Design Course

Textiles and surface design course

Textiles and surface design course | Tekstilės ir paviršių dekoravimo kursai

[EN]

We invite you to participate in textiles and surface design course at Ideas Block creative space. Everyone who wishes to learn something new, deepen their knowledge or is planning to study textiles/ surface design/ graphic design/ illustration course abroad or in Lithuania, are welcome to join the series of workshops.

We will be creating and developing portfolio, working with creative projects throughout all stages: from idea to the final outcome. We will analyse worldwide trends and challenge ourselves in creating something new.

What we are going to do during the course:

 • Formulate project ideas and practice in presenting them
 • Create moodboards – visual project presentations
 • Explore textures and patterns
 • Create patterns and show them in context using computer software
 • Experiment with a variety of techniques: paper/ fabric/ wood decoration or deformation, collage, drawing, fabric dyeing, embroidery
 • Analyse everyone’s individual ideas and find the best technical solutions for their development

Process:

We will start the course with a free workshop/ meeting where we will present the course and get to know each other, talk about individual needs of each participant, the materials and tools we’ll be using during the course.

We will offer a project for the participants, which they will be able to develop in their personal ways with individually chosen materials and techniques. Those who already have ideas for a project will be given an opportunity to develop them.

We will provide basic materials and tools for workshops, also will assist in finding particular materials and tools for individual requirements.

Duration of the course: 2 months (8 workshops + individual consultations if needed)

Price: 70 €

Language: Lithuanian or/and English. All the course theory material will be available in English.

Workshops are held by Liucija Dervinyte (Liucija Textiles), who works within the fields of textiles/ surface design/ illustration and graphic design. She makes accessories for home and fashion, as well as stationery products. You can find Liucija’s works here.

On the 16th of May, 19.00, come to Ideas Block presentation of Summer projects and find out more about this and other courses/projects/workshops in our creative space.

This course will start in June. All those interested please get in touch info@ideas-block.com!

[LT]

Kviečiame dalyvauti Ideas Block organizuojamuose tekstilės ir kitų paviršių dekoravimo kursuose visus norinčius išmokti kažką naujo,  patobulinti savo žinias ar planuojančius studijuoti tekstilės/ paviršių dekoravimo (surface design)/ grafinio dizaino/ iliustracijos specialybes užsienio ar Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Ruošime ir tobulinsime portfolio, gilinsimės į projektus nuo pradinės jų stadijos iki pavyzdžių ir baigtinių darbų kūrimo. Stebėsime, pasaulines tendencijas ir mėginsime sukurti kažką naujo.

Ką veiksime kursų metu:

 • Formuluosime projektų idėjas ir praktikuosimės jų pristatyme
 • Kursime „moodboards“ – vaizdinius projekto pristatymus
 • Analizuosime tekstūras ir raštus
 • Kursime skaitmeninius raštus ir vaizduosime juos kontekste programinių įrangų pagalba
 • Eksperimentuosime su įvairiomis technikomis: popieriaus/audinių/medžio dekoravimo ar deformavimo, koliažo, piešimo, audinių dažymo, siuvinėjimo
 • Analizuosime individualias kiekvieno dalyvio idėjas ir ieškosime tinkamų technologinių sprendimų jų įgyvendinimui

Dirbtuvių eiga:

Dirbtuves pradėsime nemokamu užsiėmimu – prezentacija, kurio metu papasakosime plačiau kuo užsiimsime kursų metu, prisistatysime ir aptarsime individualius dirbtuvių dalyvių poreikius, projektų idėjas, įrankius ir medžiagas, reikalingus užsiėmimams.

Kūrybinių užsiėmimų dalyviams bus pasiūlytas jau suformuluotas projektas, kurį kiekvienas galės interpretuoti savaip bei įgyvendinti naudojant pasirinktas technikas. Dalyviai, kurie turi idėjų individualiems projektams, turės galimybę dirbti ties pačių sugalvotu projektu.

Medžiagas ir įrankius bendriesiems užsiėmimams parūpinsime mes, esant poreikiui taip pat pagelbėsime paieškose specifinių medžiagų ar įrankių.

Kursų trukmė: 2 mėnesiai (8 užsiėmimai + individualios konsultacijos, pagal poreikį)

Kursų kaina: 70 €

Užsiėmimų kalba: lietuvių ir/arba anglų. Kursams reikalingos anlgų kalbos žinios, kadangi dalis medžiagos bus pateikiama anglų kalba. Esant pageidavimui, kursai gali būti dėstomi anglų kalba.

Užsiėmimus veda Liucija Dervinytė (Liucija Textiles), kurios darbai apjungia tekstilės, iliustracijos ir grafikos sritis. Ji kuria aksesuarus madai ir interjerams, bei popieriaus gaminius. Liucijos darbus galite apžiūrėti čia.

Gegužės 16 dieną, 19 val, ateik į Ideas Block vasaros projektų pristatymą ir sužinok daugiau apie šiuos ir kitus kursus/ projektus/dirbtuves organizuojamus mūsų kūrybinėje erdvėje.

Kursai prasidės Birželio mėnesį. Visi norintys dalyvauti, kreipkitės info@ideas-block.com!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *