Movie Night: Remembering Europe. May 20th, 19.00

Movie night - Remembering Europe

Remembering Europe (59′, 2016)

A sci-fi documentary film essay based on the future archive.

2040 and the sun is shining: does anybody remember Europe?

This film travels across the continent asking people about their experiences and memories of Europe and the EU, as lived territory, social and (geo)political construct.

The crisis of 2008-2018 weights heavy in collective memory, yet stories remain fragmented. How to narrate a crisis of the imagination and of capital-H history?

Mapping and re-tracing conjectures and territories, Remembering Europe tells a story of Europe through fragments and contradictions, feelings and flashbacks. A docu-fiction-essay, it is based on the method of the future archive, weaving together performative interviews with poetic intuitions. More than a meditation on the future, this film is a meditation on the possibilities and limits of the imagination. For what is memory, but lived imagination?

Written and directed by Manuela Zechner
Made with the method of the future archive:
http://futurearchive.org/
Multiple languages; subtitles in English

Free entrance. Donations are welcome and encouraged so that we could keep having a variety of interesting events.

Facebook event here.


2040-ieji, šviečia saulė: ar kas prisimena Europą?

Šis filmas keliauja aplinkui kontinentą, prašydamas žmonių papasakoti apie jų patirtį bei prisiminimus susijusius su Europa ir ES, kaip apie teritoriją, kurioje gyveno, ir kaip socialinį ir geopolitinį darinį.

2008 – 2018 metų krizė paliko sunkius prisiminimus kolektyvinėje sąmonėje, tačiau istorijos išlieka tik kaip fragmentai. Kaip nupasakoti vaizduotės krizę ir Istoriją iš didžiosios raidės?

Mėginant atsiminti ir apibrėžti teritorijas, filmas ‘Remembering Europe’ pasakoja Europos istoriją: fragmentais, prieštaromis, jausmais, intarpais. Ši dokumentinė fantastika, paremta ateities archyvais, jungia performatyvius interviu ir poetiškas intuicijas. Tai daugiau nei ateities apmąstymai, ‘Remembering Europe’ – tai meditacija apie mūsų vaizduotės galimybes ir apribojimus. Kas gi yra mūsų atmintis, jei ne išgyventa fantazija?

Režisierė: Manuela Zechner
Sukurta naudojant ateities archyvų metodiką:
http://futurearchive.org/
Kalba: įvairios, angliški subtitrai.

Įėjimas nemokamas, tačiau prašome svečių paaukoti, kad ir toliau galėtumėme kviesti į visokiausius įdomius renginius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *