Travel Stories: Japan, 15th of November, 19.00

Travel stories: Japan.

On the 15th of November, 7pm, we invite you to listen to the new travel stories. Our evening guest Pijus previously talked about his adventures in America. This time he’s back with experiences from Japan.

“Hey, how are you?

Have you ever thought how important work is in your life?

Work makes us human, for we not only provide ourselves with basic necessities, but also evolve and improve. Our minds change and grow as our bodies follow. Work builds houses and cleans them. It raises kids and teaches them. It helps a person in need and feeds them. So the more we work – the better we will be, true?

If we work hard enough we can rebuild cities leveled by atomic bombs in a decade. We can liquidate a nuclear disaster and reduce the surrounding radiation to a bare minimum in a few years. Work can build cities resistant to the elements and accomplish astounding feats of engineering. Work is really important. Work is sometimes more important than your family and friends. You don’t sleep because of work. You don’t eat. You live and you die to complete your function.

Japan – a land with absolute safety, best service, extremely modern infrastructure, mountains, coral reefs, leading design and a special attention to detail. So close to utopia…

Let’s meet at Ideas Block and talk about what’s missing in this picture.”

Free, donations welcome.

Facebook event


[LT]

Kelionių istorijos: Japonija

Lapkričio 15 dieną, 19 val., kviečiame paklausyti naujų kelionių istorijų. Mūsų vakaro pašnekovas Pijus lankėsi pas mus prieš keletą mėnesių su istorijomis apie nuotykius Amerikoje. Na o šį kartą kviečiame išgirsti apie jo patirtis Japonijoje.

“Labas.

Ar kada pagalvojai koks svarbus yra darbas?

Darbas žmogų puošia. Darbas pastato namus, pamaitina, iššluoja gatves. Darbas užaugina vaikus, išvalo rūsį, atremontuoja sodą. Darbas, darbui, darbams, dėl darbo. Regis jei visi daugiau dirbtų būtų visiems geriau, tiesa. Jei kelininkai netinginiautų (ir negertų, tie lodariai), keliai nusitiestų greitai. Jei statybininkai skambintų plaktukais, o ne buteliais, nauji namai dygtų it ant mielių, o jūsų tualeto remontas pasidarytų isšvykus trumpam paatostogauti.

Darbas atstato miestus vos keletą metų po atominio sprogimo. Darbas likviduoja atominės elektrinės padarinius per kelis metus ir sumažina radiacinį fona beveik iki nulio. Darbas pastato miestus nebijančios jokių stichijų. Darbas padaro tobulus kardus ir elektroniką. Darbas pripildo pasaulį įperkamų automobilių. Darbas yra svarbus. Darbas yra svarbiau už šeimą ir tavo draugus. Tu nemiegi naktimis dėl darbo, tu galvoji kaip padaryti savo darbą geriau. Tu nevalgai dėl darbo, nes nori padaryti daugiau. Tu nesirūpini savo sveikata dėl darbo, nes nori padaryti daugiau. Tu gyveni ir miršti dėl darbo. 

Japonija – šalis su absoliučiu saugumu, moderniausia infrastrukūra, geriausiu aptarnavimu, kalnais, koraliniais rifais, įspūdingu dizainu ir neįtikėtinu dėmesiu detalėms. Visai nedaug iki utopijos…

Ateik ketvirtadienį ir pasikalbėkime apie tai, ko mums trūksta.”

Įėjimas nemokamas, aukos visada laukiamos.

Renginys Facebooke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *