Travel stories: hitch-hiking in America, 18th of July, 19.00

On the 18th of July, 7 pm, we invite you to spend time at our cozy space listening to some crazy travel stories with Pijus Vaškevičius. 

3 months straight hitch-hiking in the US and 3 months in Mexico, Pi returns with a story of life heard from the lips of thousands of Americans.

For an intrepid 21st century traveler the United States may seem a bit too established and developed with not enough culture shock and bragging rights. Though as this explorer will tell you, nothing can be further from the truth.

From redneck knights to detectives and from pastors to methheads. A wild range of people that each add a very different stroke to a picture of contemporary America. Come and interpret at will.

Facebook event can be found here.


Kelionių istorijos: autostopu per Ameriką

Po 3 mėnesių tranzavimo JAV ir 3 mėnesių Meksikoje Pijus sugrįžta su gyvenimo istorija girdėta iš tūkstančių amerikiečių.

Bebaimiams 21-ojo amžiaus keliautojams JAV gali pasirodyti kaip per daug išsivysčiusi ir neturinti pakankamai kultūrinio šoko vieta, tačiau šis keliautojas jums norėtų papasakoti visai ką kitą. 

Ateik pasiklausyti įdomių istorijų apie nuotykius Amerikoje!

Kalba: anglų

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *