“How Can We See Pain?” – photography exhibition, June 22 – July 22

“How Can We See Pain?” – photography exhibition at Ideas Block.

This project talks about pain, an emotion that is often found in our close environment: people feel emotionally low or have strong emotional pain, but most of the time no one ever notices, for one simple reason – the inner pain usualy stays inside. 

But what if we could see the inside of the people that suffer pain?
Seven people were invited to participate in the experiment, where each of them was given an easily deformable object. With the consent of the participants, they were made to feel a mild physical pain, while expressing it through the given objects.

Intact and damaged objects symbolise pain, that can be found inside all of us, it can change our psychological and even physical state, but not always recognised by the outer world. They represent the connection between physical and emotional pain and how they interchange, where physical pain affects our emotions, and inner pain damages us or others physicaly. 

Through the contrast of ‘healthy’ and damaged items these photographs give some food for thoughts: the irreversable damage pain creates, how it can be stoped without spreading it around. 

This project touches the subject that is familiar to all of us, in one way or another. Therefore the team of people behind this project found one another through common discussions, trials and findings. 

Photographers – Titas ir Augustė, extra hands and brain – Evelina. The author of the idea and project coordinator – Neringa, who also found all the likeminded individuals with their visible and invisible sincere emotions. 

Emotions and sensations by:
JuozasJieAgnėMariusMildaIevaGabija.

Exhibition will run until the 22nd of July.


[LT]

 “Kaip atrodo skausmas?“ – fotografijų paroda Ideas Block kūrybinėje erdvėje.

Projekto idėja kalba apie skausmą: nemažai žmonių mūsų aplinkoje jaučiasi emociškai prislėgti ar jaučia stiprų psichologinį skausmą, tačiau dažniausiai niekas to net nepastebi dėl labai paprastos priežasties – vidinis skausmas daugeliu atvejų ir lieka viduje.
Bet kas būtų, jeigu galėtume pamatyti tai, kas vyksta kenčiančio žmogaus viduje?

Eksperimente dalyvavo septyni savanoriai, kuriems buvo įteikti septyni lengvai deformuojami objektai. Gavus savanorių sutikimą, kiekvienam jų buvo suteikiamas nedidelis fizinis skausmas, kurio sukeltą įtampą dalyviai perkėlė į daiktus, juos sugniuždydami.

Šie sveiki ir sugniuždyti daiktai simbolizuoja skausmą, kuris gali būti kiekvieno žmogaus viduje ir keisti mūsų psichologinę ar net fizinę būseną, tačiau ne visada gali būti matomas aplinkiniams. 

Taip parodomas ir išorinio bei vidinio skausmo ryšys, kuomet fizinis skausmas paveikia žmogų psichologiškai, o vidinis skausmas gali virsti fiziniu savęs ar kitų žalojimu. 

Rodant kontrastą tarp sveikų ir sugniuždytų objektų sufleruojama apie vidinį žmogaus skausmą – kaip neatitaisomai jis keičia patį žmogų ir kad skausmo plitimą galima sustabdyti naikinant jį ar jo priežastį ir nesuteikiant jo kitam.

Šis projektas paliečia temą, kuri vienaip ar kitaip yra artima visiems, todėl ir komanda, susibūrusi iš įvairių kampelių, galiausiai rado vieni kitus per diskusijas, bandymus ir atradimus. 

Šių kadrų autoriai – fotografai Titas ir Augustė, pagalbinės projekto rankos ir smegenys – Evelina. Idėjos autorė ir projekto koordinatorė Neringa, netikėtai projekto metu atradusi bendraminčius, sukūrusius visas portretuose matomas ir nematomas nuoširdžias emocijas. 

Savo emocijas ir pojūčius dovanojo:
Juozas, Jie, Agnė, Marius, Milda, Ieva, Gabija. 

Paroda veiks iki liepos 22 dienos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *