01 – Art Show by Rūta Matulevičiūtė, 25th of July, 18.00

01 Art show by Ruta Matuleviciute

We are inviting you to a short exhibition presenting works by one of our Artists in residence, Rūta Matulevičiūtė, who will be showcasing her works from July 25th to the 1st of August in our gallery space. 

During the opening on the 25th of July, from 6 pm, you will be able to meet and talk with the artist.

This is how Rūta presents her works:

A surreal room. Images creating the atmosphere and various meanings.

Paintings in front of one another surround and create an enclosed space, almost like the consciousness from which there is no way out. Images trigger different stories that appers from contiguities based on experiences and feelings.

I create image poetry using painting as medium. Metaphors here are not verbal, but rather visual expression.

With painting I make narratives open to contiguities that are subjective. That come from the surrealism and atmosphere. Surrealism means that main essence is inside. This is not a world critique, but rather human mind exploration in general. Not a critique, but a light game with it, small immobile theater which starts moving inside the spectators mind. The perception here is affected by subjective symbols, inner mythology and psychology as well.

I portray the inspiration directly as it is, and create narratives – stories that are perceived in a different way by everyone according to what they are and what they have kept inside their mind up to this very moment.

You can see Rūta’s works here: http://rutavm.com/


[LT]

Kviečiame apžiūrėti vienos iš mūsų vasaros meno rezidenčių, Rūtos Matulevičiūtės, darbus trumpoje parodoje, vyksiančioje liepos 25 – rugpjūčio 1 dienomis. 

Parodos atidarymo metu – liepos 25 dieną, nuo 18val., galėsite susipažinti bei pabendrauti su kūrinių autore. 

Štai kaip savo kūrybą apibūdina pati menininkė: 

Pateikiu siurrealią erdvę. Vaizdinių, kuriančių atmosferą, įsukančių į prasmes.

Vienas priešais kitą kabantys paveikslai apsupa, tai tampa uždara erdve, lyg sąmone, iš kurios nėra išėjimo, vaizdai iššaukia skirtingus pasakojimus, atsirandančius per asociacijas, sukurtas patirčių, išgyvenimų ir jausmų. 

Tapyba kuriu vaizdinę poeziją, kur metaforos atsiranda ne per verbalią, bet vizualią raišką. 

Paveikslu sukuriu pasakojimą atvirą subjektyvioms asociacijoms. Tai pasiekiu per jo siurrealumą ir atmosferą. Siurrealumas kalba apie tai, kad esmė yra viduje. Tai ne pasaulio kritika, tačiau paties žmogiško proto tyrinėjimas apskritai. Net ne kritika, bet lengvas žaidimas su juo, mažas nejudrus spektaklis, kuris turi imti judėti suvokėjo sąmonėje priėmimui įtaką darant jo subjektyviai simbolikai, mitologijai ir psichologijai.

Inspiracijas vaizduoju tiesiogiai ir jomis kuriu pasakojimus, kurį kiekvienas suvoks skirtingai pagal tai, kuo gyvena ir ką turi savyje dabar.

Rūtos darbus galite pamatyti čia: http://rutavm.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *