(Ne)matomos gijos – (In)visible threads by Julija Rukanskaitė, 2017 08 03 – 10

Ne)matomos gijos – (In)visible threads 
by Julija Rukanskaitė

[EN]

On the 3rd of August, 6pm, we invite you to the presentation of an artistic investigation by Julija Rukanskaitė, developed during Ideas Block Textiles Summer course.

During the project the artist explored the performative aspect of weaving. Looking at it as a freeing ritualistic practice the author created a series of abstract anthropomorphic paintings.
Considering the anthropological approach, ritual is one of the mysteries of being human. Be it tribal or disenchanted social-media shaped human life, its invisible patterns still remain an autonomous phenomena, inhibiting each individual and opening new realities throughout time. Humans always believed to be able to perform magic using the oldest religious ritual form – visual imitation.


[LT]

Rugpjūčio 3 dieną, 18val., kviečiame į Julijos Rukanskaitės meninio tyrimo pristatymą, kuris buvo vystomas Ideas Block Tekstilės vasaros kursų metu.

Projekto metu menininkė tyrė performatyvųjį audimo aspektą. Žvelgdama į jį kaip į išlaisvinančią ritualinę praktiką, autorė sukūrė abstrakčius antropomorfiškus paveikslus. 
Antropologiniu požiūriu ritualas yra viena pagrindinių žmogiškos egzistencijos dalių. Ar tai būtų genties, ar sekuliarus, socialinių tinklų paveiktas žmonių gyvenimas, neapčiuopiamos ritualo gijos išlieka autonomišku fenomenu, įtraukiančiu kiekvieną individą ir atveriančiu naujas realybės bei laiko dimensijas. Žmonės visuomet tikėjo esą pajėgūs burti naudodami seniausią religinių apeigų formą – vizualinę imitaciją.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *