Imagery workshop HIDE AND SEEK, 24th of March, 17.00

Imagery workshop HIDE AND SEEK

Imagery workshop HIDE AND SEEK 

We seek and hide between things we don’t know about. We wander, stumble our knees and elbows, create stories not similar to the others. We travel to Mars canyons, to the bottom of the oceans, to the lands of subconscious, hoping to find what we ourselves have hidden. 

During the workshop we will talk about how to unlock subconscious imagery, how to create visually compelling composition, and to understand how symbolism of drawn elements overlap. Individual drawing sessions in meditative play form will bring out places, things and creatures. 

Fee: 3 €

You’ll need: paper/sketchbook, pencils, gel pens, thin markers or liners. If you don’t have your own, there will be everything you need.

Mentor: Lena Klyukina drawings

Language: Lithuanian and English

See you there °ʖ°)

Find out more about the workshop here.


[LT]

Vaizduotės dirbtuvės EINU IEŠKOTI

Mes ieškome ir slepiamės nuo ir tarp dalykų, kurių nežinome. Mes blaškomės, nusibrozdiname kelius ir alkūnes, apie viską sukurdami istoriją, nepanašią į kitą. Mes keliaujame į Marso kanjonus ir į vandenyno dugną, į pasąmonės pasaulius, tikėdamiesi rasti tai, ką patys kadaise paslėpėme. 

Dirbtuvėse susipažinsime su būdais vaizduotei lavinti, vizualiai įtraukiančios kompozicijos kūrimu bei simboline sąveika tarp jos elementų. Individualaus piešimo žaidimo pagalba iš pasąmonės trauksime vietas, dalykus ir būtybes.

Kaina: 3 €

Reikės: popieriaus/eskizų knygutės, pieštukų, gelinių tušinukų ar plonų markerių. Priemonių bus ir vietoje. 

Veda: Lena Klyukina drawings

Kalba: lietuvių ir anglų

Iki °ʖ°)

Sužinok daugiau apie renginį čia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *