EmEm Art Fest @ Trakų Vokės Dvaro Sodyba

EmEm Art Fest

EMEM Art Fest @ Trakų Vokė Manor

EmEm Art Fest invites you to a one day festival and a month long exhibition, a synthesis of visual, interdisciplinary, performing, sound art and music based on Elevated Memory.

Time: July 2019, opening – 6th of July

The EMEM Fest idea is based on the impossible objectivity of manor‘s history, on the subjective memories and the surreal moment which is created by combining contemporary creations with the historical site full of memories of the past events.

EMEM – Elevated Memory Elevated Manor , the elevated levitating manor memory. This is an exhibition inspired by Trakų Vokės Manor history. Art creations placed in interior reflect the life of XIXth century manor. The manor life reflections is a vast definition and so we keep it like that. The artworks are represented following the interior usage, placed in the existing historical context create a surreal manor. As an extension to the finite memory of a manor and unrestorable history. The intersection of real and fictional historical facts creates playful emotion. EMEM – reversed – meme idea defines the emotion. Visual, interdisciplinary and performance art mediums are shown in the exhibition, along with musical performances.

Event is curated by Ideas Block LT and Rūta Matulevičiūtė.

Event is free of charge. However, donations are very welcome, as the organisers and artists are participating and making things happen voluntarily on their own initiative.

Programme of the festival can be found here.

Event on Facebook


[LT]

EMEM Art Fest Trakų Vokės dvaro sodyboje

EmEm Art Fest kviečia į vienos dienos festivalį ir mėnesio trukmės parodą, vizualaus, tarpdisciplininio, performanso, garso meno ir muzikos sintezę, paremtą pakylėta atmintimi.

Laikas: 2019 liepa, atidarymas – liepos 6 d.

EMEM Fest idėja paremta neįmanomo objektyvumo dvaro istorija, subjektyviais prisiminimais ir siurrealia akimirka, kuri yra sukuriama šiuolaikinio meno kūrinius įterpus į istorinių patalpų kontekstą, turtingą atsiminimais ir praeities įvykiais.

EMEM – Elevated Memory Elevated Manor (pakylėtos levituojančios atminties dvaras) Yra paroda įkvėpta Trakų Vokės dvaro istorijos. Meno kūriniai, pritaikyti interjere atspindi XIX a. dvaro gyvenimą. Dvaro gyvenimo refleksijos yra labai plati sąvoka, prie to platumo ir pasiliekame. Kūriniai pristatomi pagal interjero funkciją, įpiešti esančiame istoriniame kontekste kuria siurrealų dvarą, kaip išplėtimas ribotai dvaro atminčiai ir nebeatkuriamai jo istorijai. Tikrų ir fikcinių istorinių faktų sankirta sukuriama žaisminga emocija, EMEM – skaitant iš galo – meme emocija persmelkia dvarą. Parodoje eksponuojami vizualaus, tarpdisciplininio ir performatyvaus meno kūriniai, vyksta muzikiniai pasirodymai.

Renginį kuruoja Ideas Block LT ir Rūta Matulevičiūtė.

Renginys nemokamas. Visi norintys galės prisidėti savo aukomis ir taip paremti organizatorius ir menininkus, kurie kuria šį renginį savo iniciatyva ir lėšomis.

Festivalio programą galima rasti čia.

Renginys Facebooke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *