COVID-19 CREATIVE OUTLET: Illustrations by Ūla Šveikauskaitė

Ūla Šveikauskaitė Illustrations

The World is experiencing a moment of stand-still during the events of Covid-19 pandemic. Surely it is affecting each one of us in many different ways. To some this means fear and uncertainty about the future, economic difficulties, to others – inspiration and time to create. This period brings ideas into surface, raises questions and debates about our healthcare and economic systems, ecological, political and social issues.

This is a series of posts featuring creative expressions made during Covid-19 pandemic, or previous works that are particularly relevant during these times of change.

Today we are sharing illustrations by a Lithuanian artist, currently based in Vienna, Ūla Šveikauskaitė.

“With my melancholic Lithuanian nature, I observe the pomp of Vienna, its architecture and Art Nouveau ornaments. I inherited my love of images from my architect father, and an interest in texts from my journalist mother – so it is no coincidence that I became an illustrator. I am inspired by the academic drawings, humor and grotesque, photography, Polish poster art, architecture, films, literature and other illustrators, many things could be mentioned here. When creating an illustration I try to convey a specific idea not directly, more in the atmosphere than in the plot, and create a certain tension between good, bad, childish and vulgar, and the like. One acquaintance in Vienna said, “There is something both dark and comforting in your work.” I think that’s a pretty accurate description.”
Ūla Šveikauskaitė

“Lung Flora”
This artwork is very directly linked with Covid-19. The artist was hooked by the fact that elderly people often have very difficult time to overcome the illness, while young adults statistically have a light or asymptomatic form of it, but are the carriers of this virus. Dandelion flower in this illustration is used as an analogy, since it is an invasive fast-spreading plant, and its blossom resembles the crown of Covid-19 virus. This is the image of pandemics as well as a desire for younger people to empathise with the elderly.
///
“Šis darbas yra darbas labai tiesiogiai susijęs su COVID-19. Mane šiuo atveju užkabino faktas, kad liga itin sunkiai serga garbaus amžiaus žmonės, o mano bendraamžiai statistiškai perserga lengvai arba serga besimptome ligos forma, tačiau tuo metu jie yra itin užkrečiamo viruso nešiotojai. Dėl šio viruso ypatumo darbui pasirinkau iliustratyvią pienės analogija, kadangi pienė yra itin sparčiai plintanti piktžolė, o jos žiedas šiek tiek primena taip dažnai dabar spaudoje matomą viruso karūną. Šis piešinys yra epidemijos iliustracija, tačiau kartu jaunesnių žmonių empatizavimosi su senimu noras.”

[LT]

„Covid-19“ pandemijos metu pasaulis trumpam sustojo. Be abejo, šis laikotarpis daro įtaką kiekvienam iš mūsų. Vieniems tai reiškia baimę ir nežinomybę dėl ateities, ekonominius sunkumus, kitiems – įkvėpimą ir laiką kurti. Šis periodas atneša naujų idėjų, kelia klausimus ir diskusijas apie sveikatos ir ekonomines sistemas, ekologinius, politinius bei socialinius iššūkius.

Šis įrašas – tai dalis ciklo, kuriame dalinamės meno kūriniais, sukurtais pandemijos laikotarpiu, arba ankstesniais darbais, kurie ypač aktualūs šiais pokyčių laikais.

Šiandien dalinamės lietuvių menininkės, šiuo metu gyvenančios Vienoje, Ūlos Šveikauskaitės iliustracijomis.

“Su savo melancholiška lietuviška natūra stebiu Vienos pompastiką, jos architektūrą bei jugendštilio ornamentus. Iš tėčio architekto paveldėjau meilę vaizdams, iš mamos žurnalistės — susidomėjimą tekstais, tad iliustratorės amato ėmiaus matyt neatsitiktinai. Darbams mane įkvepia akademinis piešinys, humoras ir groteskas, fotografija, lenkų plakatas, architektūra, filmai, literatūra kiti iliustratoriai, čia būtų galima daug vardinti. Kai kuriu iliustraciją stengiuos konkrečią idėją perteikti ne tiesmukai, labiau atmosfera, negu siužetu, be to siekiu, kad piešinyje tvyrotų tam tikra įtampa tarp gero blogo, vaikiško ir vulgaraus ir panašiai. Viena pažįstama Vienoj pasakė “there is something both dark and comforting in your work”. Manau, kad tai gana tikslus apibūdinimas.”
Ūla Šveikauskaitė

Follow Ūla on Instagram

“Quarantine”
This piece was created to illustrate an interview by a sociologist Milda Pivoriūtė “Qurantine – practical triumph of Nationalism? About Covid-19 with a sociologist Z.Norkus”. Illustration talks about “New Reality”, self-isolation and disturbed routine moods.
///
“Tai viena iš iliustracijų sociologės Mildos Pivoriūtės interviu “Karantinas – praktinis nacionalizmo triumfas? Apie COVID-19 su sociologu Z. Norkumi”. Iliustracijoje vaizdavau “naujos realybės”, saviizoliacijos bei sutrikdytos rutinos nuotaikas.”
“Ping Pong”
This is a fragment of an illustration for an article in Vilnius University magazine “Spectrum”. Although the article is not about the virus, but this illustration was created at the beginning of the quarantine and the image of a skinny confused boy holding a ping pong racket resonated well with the public confusion at the beginning of the pandemic in Europe, when humanity had little information about the opponent and what will it take to overcome it.
///
“Tai iliustracijos Vilniaus Universiteto žurnalo “Spectrum” straipsnio apie alergijas fragmentas. Nors straipsnis ir nėra apie koroną, iliustraciją paišiau karantino pradžioje ir lieso pasimetusio berniuko, laikančio ping pongo raketę, įvaizdis puikiai rezonavo su visuomenės pasimetimu pandemijos Europoje pradžioje, kai žmonija apie savo varžovą turi mažai informacijos, nežino, kaip jį įveikti ir kiek aukų tai pareikalaus.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *