Ceramics Workshop, 12th of September, 19.00

Ubi Ceramics workshop

[EN]

On the 12th of September, 7 pm, come to a ceramics workshop!

We invite you to meet and make ceramics together with one of Ideas Block creatives – Ugne Binkauskaite. During this introductory workshop the ceramicist will not only help you model your pieces, but will also present her own creative process.

“Ceramics modeling – is a great way to relax, give your hands a total freedom, and your mind – an escape from the daily routine and buzzing thoughts.

I am inviting you to awaken your inner child! We will be modeling whatever gives you the biggest amount of joy. For one person this might mean flowers or animals, while for someone else this might be a cup for morning coffee. Or maybe an angel to guard their home. We will just dive into meditation with clay, letting ourselves dream and create.”

Ugnė’s pieces can be found in her page Ubi keramika.

Participation in the workshop – a donation of a chosen amount.

We have a limited amount of spaces, therefore please register to participate:
https://goo.gl/forms/shES4XHDdwTn34p13

This workshop, inviting to meet the young creator is part of “Young Ideas” project – a series of cultural and artistic events focused on development of contemporary and innovative ideas, supporting young, up and coming artists, musicians and makers.
The project is partially funded by Vilnius City Council.

Event on Facebook can be found here.


[LT]

Rugsėjo 12 dieną, 19 val., ateik į keramikos dirbtuves!

Kviečiame susipažinti ir lipdyti kartu su viena iš Ideas Block kūrėjų – Ugne Binkauskaite. Šio pažintinio užsiėmimo metu keramikė ne tik padės jums nulipdyti savąjį kūrinį, bet ir šiek tiek papasakos apie savo kūrybos procesą.

“Lipdymas – puikus atsipalaidavimo būdas, kai rankoms gali duoti visišką laisvę kurti, o protui – pabėgti nuo rutinos ir daugybės minčių.

Kviečiu pažadinti savo vidinį vaiką! Lipdysime tai, kas mums suteiks daugiausiai džiaugsmo. Vienam tai gali būti gėlės, gyvūnai, kitam – didelis puodelis rytinei kavai. Trečiam – angelas, saugantis namus. Taigi pasinersime į meditaciją su moliu, leisime sau tiesiog pasvajoti ir pakurti!”

Ugnės keramikos gaminius galite apžiūrėti Ubi keramika puslapyje.

Dalyvavimas dirbtuvėse – pasirinkto dydžio auka.

Vietų skaičius ribotas, todėl reikalinga išankstinė registracija:
https://goo.gl/forms/shES4XHDdwTn34p13

Šis užsiėmimas, kviečiantis pažinti jaunąją kūrėją, yra dalis projekto “Jaunos idėjos” – tai kultūrinių ir meninių renginių programa, skirta šiuolaikinių, inovatyvių idėjų vystymui, remianti jaunus, pradedančius menininkus, muzikantus ir kūrėjus.
Projektas dalinai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės.

Facebooko renginį galite rasti čia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *