Young Ideas – Inside the Creative Mind, 28-29th of December

Young Ideas - Inside the Creative Mind

28th of December 5pm – 10pm & 29th of December 12pm – 10pm

End of the Year celebration – two days with art, philosophical and material talks, conversations, ideas and coffee at Ideas Block cafe and creative space. 

What are the future ideas? How does the young local creative scene look like? We would like to invite you to explore these ideas together with us through the arts and music, creative philosophy, sustainability, technology, the community and more. We’ll be searching for ways they shape our societies. Inevitably setting ideas in motion. 

We will talk with a number of guests about the meaning for the creators: touching on culture, creative education and freedom of mind among others. This will be an expedition into ideas and people through different fields and philosophies. 

[Young Ideas – a series of cultural and artistic events focused on development of contemporary and innovative ideas, as well as supporting young, up and coming artists, musicians and makers. The project is partially funded by Vilnius City Council.]

Free entrance. Your donations are very welcome to support us in 2019!

The talks will be held in English.

================
Topics & Participants 

MUSIC | SOUND
____ Kalimba massage -> music by Zilvinas Svarplys
____ Music Culture & Community -> talk about the perspective of music and the scene -> Yucatan Extensión & Yucatan Bar
____ Chill vibes -> music by Moody G

VISUAL ART 
____ Paint LAB -> temporary Painter’s headspace representation, opening up the creative process for the sake of demystifying the shamanic channeling, which is the act of creation -> Rūta Matulevičiūtė

CREATIVE SPACES & CULTURAL DEVELOPMENT
____ Fragility within proper proximity & ethics within proper distance -> small artistic communities in Lithuania -> Marija Griniuk
____ Compendium -> artists & musicians catalogue app presentation -> Ideas Block LT
____ Introducing #silainiusodai -> Urban gardening in the microdistrict -> Evelina Simkute @silainiaiproject

PHILOSOPHY OF LIVING AND CREATING
____ Luxurious deep colours and culture full of nature’s science and magic -> a presentation on botanical dyes -> Ramios Eglės
____ Kombucha -> Your head won’t ache in the morning, Your belly will thank you -> Būkčia Kombučia / Kombucha
____ Blue Messages -> showcase and talk about repurposing / refashioning old textiles into new items -> Rūta Birgėlaitė Žinienė
____ The Story of Cannabis -> Dispelling myths about cannabis through photo-stories -> Monika Pietaryte

More information and times will be added to the event on Facebook.


[LT]

Metų pabaigos šventė – dvi dienos su menais, paskaitomis, filosofiniais pokalbiais, idėjomis ir kava Ideas Block kavinėje ir kūrybinėje erdvėje.

Kokios yra ateities idėjos? Kaip atrodo jaunoji vietos kūrybinė scena? kviečiame patyrinėti šias temas kartu su mumis per menus ir muziką, kūrybišką filosofiją, tvarumą, technologijas, bendruomenę ir dar daugiau. Pažvelgsime į tai, kaip šios idėjos formuoja mūsų visuomenę. 

Kalbėsime su įvairiais svečiais apie prasmę kūryboje: kultūrą, kūrybinį ugdymą, minčių laisvę ir kitas idėjas. Per skirtingas sritis ir filosofijas leisimės į ekspediciją, tyrinėjančią žmones ir jų idėjas.

[“Jaunos idėjos” – tai kultūros ir meno renginių serija, orientuota į šiuolaikinių ir inovatyvių idėjų vystymą, taip pat remianti jaunus, pradedančius menininkus, muzikantus ir kūrėjus. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.]

Įėjimas nemokamas. Parama labai laukiama ir reikalinga mūsų veikloms 2019 metais!

Renginys vyks anglų kalba.

Daugiau informacijos Facebook renginyje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *