Toxic Ocean – Exhibition Opening and Art Party, 23rd of November, 18.00

Hasan - Toxic Ocean

On the 23rd of November, 6 pm, we invite you to an exhibition opening and art party by Hasan Alp Çelikel “Toxic Ocean”.

Exhibition will run till the 23rd of December. 

His artworks were created at Ideas Block gallery space during the period of one month at the Pop-Up Creator’s Studio.

“Toxic Ocean” event is one of the baby steps towards a bigger dream of an art party. The event will consist of paintings, wearable art pieces and music. Artworks are created using silicone and paint, therefore, comes the name of the event – “Toxic Ocean”. The series of art pieces are in the experimental stage at this point. The artist plays with the nature of silicone to create different textures and other visual factors. The wearable art pieces are glasses shaped from wax, still in the making process, that in the future may become jewellery pieces. 

Hasan Alp Celikel is an art student in Vilnius Academy of Art and also a musician. During the event the artist will play his own songs with an acoustic guitar. He uses percussive guitar techniques, sings and raps as well. 

We invite you all to come and be a part of this artful event!

Pop-Up Artist Studio and this exhibition are part of “Young Ideas” project – a series of cultural and artistic events focused on development of contemporary and innovative ideas, as well as supporting young, up and coming artists, musicians and makers. The project is partially funded by Vilnius City Council.


[LT]

Lapkričio 23 dieną, 18 val., kviečiame į Hasan Alp Çelikel parodos “Toxic Ocean” atidarymą ir meno vakarėlį.

Paroda veiks iki gruodžio 23 dienos.

Darbai buvo sukurti Ideas Block galerijos erdvėje – mėnesio trukmės Pop-up kūrėjo studijoje.

“Toxic Ocean” – tai pirmieji žingsniai link didesnės meno vakarėlio idėjos išsipildymo. Renginyje rasite tapybos darbų, dėvimų meno kūrinių ir muzikos. Meno kūriniai sukurti naudojant silikoną ir dažus, iš ko atsiranda ir “Toxic Ocean”(“Toksiškas vandenynas”) parodos pavadinimas. Meno kūrinių serija šiuo metu yra eksperimentiniame etape. Menininkas žaidžia su silikono natūra, kurdamas skirtingas tekstūras ir kitus vizualius veiksnius. Dėvimi meno kūriniai – tai akiniai, pagaminti iš vaško, vis dar gamybos procese, ateityje galimai tapsiantys papuošalais. 

Hasan Alp Çelikel yra Vilniaus dailės akademijos studentas ir muzikantas. Renginio metu jis atliks savo dainas su akustine gitara. Jis naudojama perkusines grojimo technikas, taip pat dainuoja ir repuoja.

Kviečiame jus visus atvykti ir būti šio kūrybiško renginio dalimi!

Pop-up kūrėjo studija ir ši paroda yra dalis projekto “Jaunos idėjos” – tai kultūrinių ir meninių renginių programa, skirta šiuolaikinių, inovatyvių idėjų vystymui, bei remianti jaunus, pradedančius menininkus, muzikantus ir kūrėjus. Projektas dalinai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *