Parietal Field Exhibition opening by Paul Takahashi, 30th of November, 19.00

On the 30th of November, 7 pm, we would like to invite you to a drawing installation “Parietal Field” exhibition opening by Paul Takahashi. Join us for a fun and interesting night exploring the artist’s mind cave!

Exhibition will run till the 24th of December.

“Parietal Field”

The main inspiration for Parietal Field is David Lewis-Williams’ book The Mind In The Cave. In this book, Lewis-Williams attempts to offer a new theory regarding cave art and the birth of consciousness, all while carefully rejecting earlier explanations such as drawings being of a purely magical or artistic nature. According to Lewis-Williams the birth of consciousness is inseparable from the birth of parietal art (cave paintings). These markings were themselves a by-product of early societies whose power structure were tied with shamanism, in other words, the conscious exploration of altered states. Images of a hallucinatory or oneiric nature found their way onto the surface of cave walls and were used by shamans to assert their authority over those who could only travel to other realms during sleep. In other words, cave paintings were signs of power before signs of wonder.

Fast forward to this day. Unlike my Upper Paleolithic forebears, I come to the exhibition space –my present-day cave– with a modern mind saturated with information and knowledge regarding the workings of my own consciousness and limitations, as well as a ridiculous amount of unnecessary information regarding the nature of art and artistic practice. I cannot possibly use the wall as an initiatory surface, let alone assert my authority over you. The best I can do is thread out all that I have within me, consciously then automatically.

What will happen in the cave, at this instant I do not know. I will keep my tools simple – black ink or paint, a dash of red. Maybe words and symbols. Mapping the clutter. At best, we will all make sense of the chaos together, and something beautiful will happen. At worst, you will enter my “Mind in the Cave” and drift in Freudian or Jungian afterthoughts. So be it.

Parietal Field is the second part of the Iridescent Fields installation series, following my 2016 work Between the Serpent and You that was part of the Kuvan Kevät graduation spring show from the University of the Arts, Helsinki.

More about the Artist: Paul Takahashi Art & Design.


[LT]

Lapkričio 30 dieną, 19 val., kviečiame į menininko Paul Takahashi parodos – piešinių instaliacijos “Parietal Field” atidarymą. Prisijunk įdomiam ir smagiam vakarui tyrinėjant kūrėjo minčių urvą!

Paroda veiks iki gruodžio 24 dienos.

“Parietal Field”

Pagrindinis “Parietal Field”(Parietalinis laukas) įkvėpimo šaltinis – David Lewis-Williams knyga “The Mind In The Cave”. Šioje knygoje autorius mėgina pasiūlyti naują teoriją apie urvų meną bei sąmonės atsiradimą, atmesdamas ankstesnes teorijas apie šių piešinių magišką ar meninį pobūdį. Pasak rašytojo, sąmonės atsiradimas yra neatskiriamas nuo parietalinio meno (urvų piešinių). Šie piešiniai atsirado ankstyvosiose bendruomenėse, kurios buvo glaudžiai susiję su šamanizmu, kitaip tariant, sąmoningu pakitusių būsenų tyrinėjimu. Sapnus ar haliucinacijas primenantys piešiniai buvo įamžinti urvuose, kaip šamanų galios patvirtinimas, prieš tuos, kurie tokius vaizdnius galėdavo išvysti tik savo sapnuose. Taigi urvų menas galėjo būti naudojamas visų pirma kaip galios ženklas, o ne kaip meninė išraiška.

Grįžtant į šias dienas, visai kitaip nei protėviai iš Paleolito laikų, aš ateinu į ekspozicijos erdvę — savo šių dienų urvą — su šiuolaikiniu protu, perpildytu informacijos ir žinių apie savo paties sąmonę ir jos ribas, bei begale nereikalingos informacijos apie meną, jo pobūdį ir praktiką. Negaliu panaudoti šių sienų, kaip pradinio pagrindo, o juo labiau, kaip savo galios išraiškos prieš jus. Geriausia, ką galiu padaryti, tai išreikšti visa ką turiu savyje, sąmoningai, o vėliau automatiškai. 

Kas įvyks urve, šiuo momentu dar nežinau. Mano įrankiai paprasti – juodas tušas ar dažai ir šiek tiek raudonos. Galbūt žodžiai ir simboliai, vaizduojantys netvarką. Geriausiu atveju, mes visi kartu atrasime prasmę chaose ir įvyks kažkas gražaus. Blogiausiu atveju, įžengsite į mano “minčių urvą” ir nuklysite Froidiškomis ar Jungiškomis įžvalgomis. Tebūnie.

“Parietal Field” yra antroji instaliacija iš “Iridescent Fields”(Vaizdingi laukai) serijos. Pirmasis darbas “Between the Serpent and You”(Tarp gyvatės ir tavęs) buvo pristatytas 2016 metais, kaip mano baigiamasis Helsinkio menų universiteto darbas.

Daugiau apie menininką galite sužinoti čia: Paul Takahashi Art & Design.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *