OPEN CALL FOR SUSTAINABLE IDEAS

Sustainable Ideas open call

Calling organisations, educators, designers, makers, enthusiasts, active players, brands and all those working in the field of Sustainability. We are looking for people who would like to participate in “Sustainable Ideas” project with talks, workshops, design products, and ideas!

“Sustainable Ideas” project is a series of events raising awareness on sustainable development, touching the subjects of collective awareness, ecology, innovation, bio-mimicry, recycling and re-purposing.

It invites public to participate in talks, film screenings and workshops, designed to inform and activate the public in developing a more responsible way of living, consuming and creating.

The program is designed for general public, as well as those involved in the design processes, development and manufacturing of products. The goal is to reach a wide audience in order to achieve a strong impact from the bottom up.

The program is split into three main sections: living, consumption, creation. Each section has events designed for its particular audience.

If interested to know more or take part, please get in touch either by email info@ideas-block.com or our Facebook page.


Kviečiame organizacijas, edukatorius, dizainerius, gamintojus, kompanijas ir visus dirbančius darnaus vystymosi srityse ar entuziastus ir aktyvius veikėjus. Ieškome žmonių, norinčių prisidėti prie projekto “Darnios idėjos” (Sustainable Ideas), paskaitomis, dirbtuvėmis, dizaino gaminiais ar idėjomis!

Projektas “Darnios idėjos” (Sustainable Ideas) – tai renginių serija, kviečianti publiką pažvelgti į darnaus vystymosi svarbą bei gilinti žinias atsakingesnio gyvenimo būdo, vartojimo ir kūrimo klausimais.

Publika kviečiama dalyvauti paskaitose ir diskusijose, filmų peržiūrose bei praktiniuose užsiėmimuose, kurių metu nagrinėjamos kolektyvinės sąmonės, ekologijos, inovacijų, biomimikrijos, perdirbimo ir tvaraus išteklių panaudojimo temos.

Programa yra sukurta plačiajai auditorijai bei produktų dizaineriams, kūrėjams ir gamintojams. Siekiama įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį, taip sukuriant stiprų poveikį iš apačios į viršų.

Projektas yra suskirstytas į tris dalis, nagrinėjančias: tvarų gyvenimo būdą, vartojimą ir kūrybą. Kiekviena šių dalių turi savo tikslinę auditoriją, numatomą poveikį bei atitinkamus renginius.

Jei norėtum gauti daugiau informacijos ar prisijungti prie mūsų, rašyk mums laišką į info@ideas-block.com arba mūsų Facebooko puslapį.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *