OPEN CALL: Pop-up Artist Studio & Exhibition at Ideas Block

Gallery - popup studio - exhibition - open call

OPEN CALL:

POP-UP ART STUDIO & EXHIBITION

Calling all the creatives to apply!

Pop-up Artist’s Studio

We offer Ideas Block’s gallery space as a pop-up artist’s studio for one month to a selected artist. The participant will be provided with a blank gallery space and a desk (if needed) to set up an open studio, to present the artworks and share the creative process with the public.

At the end of this period the artist should present their final results/outcome in a chosen format, such as exhibition, installation, performance, etc.

The space is offered free of charge to young, upcoming artists. However, each participant should contribute to the development of the place, either through management of the place, organising events, workshops, helping with other activities, etc. Please share your ideas on how you could contribute to the development of Ideas Block.

Exhibiting at Ideas Block

We offer our gallery space to artists from different fields, working in a variety of mediums, to exhibit previously developed projects or site-specific installations. All the artists wishing to showcase their work at Ideas Block are asked to submit a short description of their work and their creative process. We select the works that we think are most suited for the space, giving priority to meaningful, innovative ideas.

All the artists are encouraged to visit our gallery space prior to applying, as the space has its own specific features you might wish to consider.

Our exhibitions usually are held for a period of one month (other periods can also be discussed). We give the space free of charge to young, upcoming artists. However, we encourage the participants to support our organisation and future activities with a donation.

Installation process and all the expenses related with organisation and exposition are the responsibility of the artist.

Questions for the applicants

  1. Artist’s name and surname, contact information (email, phone number)
  2. Website address, portfolio, Facebook page (or other) where we can find the examples of your work.
  3. Shortly introduce yourself, tell us about your creative process.
  4. Short description of a project idea you wish to exhibit or work on in our space. Is the project already developed / in process / site specific? What art the mediums/techniques you use?
  5. Are there any particular requirements for your exposition?

For more questions or to send us your info, get in touch: info@ideas-block.com


[LT]

ATVIRAS KVIETIMAS

POP-UP MENO STUDIJA IR PARODA

Kviečiame visus kūrėjus aplikuoti!

Pop-up kūrėjo studija

Kaip dalis projekto “Jaunos idėjos”, siūlome Ideas Block galerijos erdvę atrinktiems kūrėjams, vieno mėnesio trukmės pop-up meno studijai. Dalyviams suteikiama tuščia galerijos erdvė ir darbo stalas, įsirengti atvirą studiją, pristatyti savo meno kūrinius ir darbo procesą publikai.

Mėnesio pabaigoje menininkai turėtų pristatyti savo kūrybos rezultatus pasirinktu formatu, kaip pavyzdžiui paroda, instaliacija, performansas.

Erdvė nemokamai suteikiama jauniems, pradedantiems menininkams. Tačiau kiekvienas dalyvis turėtų prisidėti prie vietos vystymo, savo pasirinktu būdu, tai galėtų būti erdvės priežiūra, renginių organizavimas, dirbtuvės, kita veikla. Prašome aplikuojančių kūrėjų pasidalinti savo idėjomis, kaip galėtumėte prisidėti prie Ideas Block vystymo.

Projektas “Jaunos idėjos” – tai kultūrinių ir meninių renginių programa, skirta šiuolaikinių, inovatyvių idėjų vystymui, bei remianti jaunus, pradedančius menininkus, muzikantus ir kūrėjus.

Meno kūrinių eksponavimas

Mūsų galerija atvira įvairių sričių menininkams, dirbantiems skirtingomis medijomis, norintiems pristatyti jau baigtus projektus, ar specialiai mūsų erdvei (site-specific) sukurtas instaliacijas. Visi, norintys surengti parodą Ideas Block galerijoje, yra kviečiami atsiųsti trumpą savo darbų bei kūrybinio proceso aprašymą. Atrenkant darbus, tinkamiausius mūsų kūrybinei erdvei, teikiame pirmenybę prasmingoms, inovatoriškoms idėjoms.

Kadangi galerija turi savitus bruožus, galinčius įtakoti kūrėjų darbo procesą ar eksponavimą, prieš aplikuojant rekomenduojame aplankyti mūsų galerijos erdvę.

Mūsų parodos paprastai trunka mėnesį laiko (žinoma galime tartis ir dėl kitokio laikotarpio). Suteikiame jauniems, pradedantiems kūrėjams nemokamą ekspozicijos erdvę. Dalyviai skatinami paremti mūsų organizaciją ir ateities veiklas pasirinkto dydžio auka.

Eksponavimas bei visos su parodos organizavimu ir eksponavimu susijusios išlaidos yra menininko atsakomybė.

Klausimai aplikuojantiems menininkams

  1. Vardas, pavardė, kontaktinė informacija (el. paštas, tel. numeris).
  2. Nuoroda į internetinę svetainę, portfolio, Facebook puslapį (ar kita), kur galima rasti darbų pavyzdžių.
  3. Trumpai pristatyk save, papasakok apie savo kūrybinį procesą.
  4. Trumpas projekto aprašymas, kurį norėtum eksponuoti ar įgyvendinti mūsų erdvėje. Ar šis projektas baigtas / procese / bus sukurtas specialiai šiai parodai? Kokiomis medijomis / technikomis dirbi?
  5. Ar yra tam tikrų specifinių reikalavimų darbų eksponavimui?

Jei turite daugiau klausimų ar norite atsiųsti savo informaciją, susisiekite: info@ideas-block.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *