OPEN CALL – "Made by X"

open call - Made by X

Ideas Block exhibition: “Made by X
Curated by Susana Wessling

In celebration of Ideas Block’s 3rd anniversary we would like to invite artists to participate in a fundraising exhibition “Made by X”, opening on the 8th of February, 2020. 

Exhibition will consist of 2-dimensional pieces sent to us by artists from anywhere this call reaches. The idea is to create a way for people to access affordable art and to purchase it solely based on the work itself and not the name of whom may have made it. This creates both a guessing game for better known artists and a way to showcase emerging artists in a levelled playing field. 

Ideas block is a non-profit cultural organisation and a platform for creation and development of ideas. Supporting a variety of  artists and cultural expressions, through art exhibitions and residencies, music, talks, workshops, films, publications and meaningful handmade material objects.

Plans for the future include expansion, to host better content fuelled by our growing community. Therefore, we are fundraising to help us give the next steps in this effort, with the support of artists and art lovers.

Criteria & Requirements 

All works should be the same dimension, signed only on the back and sold for the same price (20 €).

 •  all works must be 15 x 20 cm (either in portrait or landscape orientation)
 •  works of all 2 dimensional media are accepted
 •  works must be signed and dated only on the back 
 •  there is no limit in amount of works per artist 

If you wish to participate send one or more works to us with the following information:

 • Artist name and contact info
 • Indicate if you wish to support this fundraise by donating your artwork, or to receive a commission in case of a sale (10€). In case payment is needed include method.

Please also include an envelop with paid postage to return the works. If the artist does not provide a way to return the works then they will remain in Ideas Block until they are sold. 

Works must arrive before the 1st of February, 2020 (a week before the vernissage)

For more information please email exhibitions@ideas-block.com

Send your works to:

Ideas Block
Pylimo 60
Vilnius, 01307
Lithuania


[LT]

Ideas Block paroda: “Made by X
Kuruojama Susana Wessling

Švęsdami Ideas Block 3-ąjį gimtadienį, norėtume pakviesti menininkus dalyvauti lėšų rinkimo parodoje “Made by X”, atidaromoje 2020 m. Vasario 8 d.

Parodą sudarys 2 dimensijų kūriniai, atkeliavę iš įvairių kūrėjų. Šia paroda siekiame pasiūlyti publikai įsigyti jiems patikusius meno kūrinius už prieinamą kainą, kur pasirinkimo kriterijus yra tik pats meno kūrinys, o ne jo autorius. Neatskleidžiant darbų autorių, sukursime spėlionių žaidimą geriau žinomiems menininkams ir būdą pristatyti kylančius menininkus lygiomis sąlygomis.

Ideas Block yra pelno nesiekianti kultūros organizacija ir idėjų kūrimo bei plėtros platforma. Remianti įvairius menininkus ir kultūrinę raišką per meno parodas ir rezidencijas, muziką, pokalbius, seminarus, filmus, leidinius ir prasmingus rankų darbo materialius objektus.

Ateityje planuojame plėtrą, su tikslu pristatyti geresnį turinį, generuojamą mūsų augančios bendruomenės. Todėl su menininkų ir meno mylėtojų pagalba renkame lėšas, korios mums padės žengti tolimesnius žingsnius.

Kriterijai ir reikalavimai

Visi kūriniai turėtų būti vienodo formato, pasirašyti tik ant nugarinės pusės ir parduodami už tą pačią kainą (20 €)

 • visi darbai turi būti 15 x 20 cm (vertikalūs ar horizontalūs)
 • priimami visi 2 dimensijų kūriniai
 • darbai turi būti pasirašyti ir datuoti tik ant nugarinės pusės
 • vieno menininko kūrinių skaičius nėra ribojamas

Jei norite dalyvauti, atsiųskite mums vieną ar daugiau kūrinių su šia informacija:

 • Atlikėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija
 • Parašykite, ar norėtumėte padovanoti kūrinį, ar gauti komisinį atlygį (10 €) pardavimo atveju. Jei norite gauti atlygį, nurodykite metodą.

Siunčiant savo darbus paštu, prašome įdėti papildomą, jau apmokėtą, voką darbų grąžinimui. Jei menininkas nepateikia būdo grąžinti kūrinius, jie liks Ideas Block, kol bus parduoti.

Darbai turi būti pateikti iki 2020 m. Vasario 1 d. (Savaitė prieš atidarymą)

Daugiau informacijos: exhibitions@ideas-block.com

Darbus siųskite (atneškite) šiuo adresu:

Ideas Block
Pylimo 60
Vilnius, 01307
Lietuva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *