OPEN CALL: Creative Expressions During the Times of Covid-19

Covid-19 Open call for art and culture makers

The World is experiencing a moment of stand-still during the events of Covid-19 pandemic. Surely it is affecting each one of us in many different ways. To some this means fear and uncertainty about the future, economic difficulties, to others – inspiration and time to create. This period brings ideas into surface, raises questions and debates about our healthcare and economic systems, ecological, political and social issues. We would like to know what comes to your mind during the times of Covid-19.

We are calling all creatives to share your works created during the times of Covid-19 pandemic, or previous works that are particularly relevant during these times of change. We welcome all mediums and ways of expression, be it visual art, literature, music & sound art, interdisciplinary art, recorded performances and podcasts – anything you would like to share with the World.

Artists and culture makers are invited to submit their creations through email to contact@ideas-block.com. The creations will be featured on our website in the section of “Creative Outlet”.

Submissions can be done in English and/or Lithuanian languages.


[LT]

Covid-19 pandemijos metu pasaulis trumpam sustojo. Be abejo, šis laikotarpis daro įtaką kiekvienam iš mūsų. Vieniems tai reiškia baimę ir nežinomybę dėl ateities, ekonominius sunkumus, kitiems – įkvėpimą ir laiką kurti. Šis periodas atneša naujų idėjų, kelia klausimus ir diskusijas apie sveikatos ir ekonomines sistemas, ekologinius, politinius bei socialinius iššūkius. Mes norime sužinoti, kokių minčių tau atneša Covid-19 laikotarpis.

Kviečiame visus kūrėjus dalintis savo darbais, sukurtais šios pandemijos metu, ar ankstesniais kūriniais, kurie puikiai atspindi dabartinius pasaulio įvykius. Laukiame kūrinių įgyvendintų naudojant įvairias raiškos priemones ar medijas, tai gali būti vizualusis menas, literatūra, muzika ar garso menas, tardisciplininis menas, performansų įrašai ar podcastai – bet kas, kuo norėtum pasidalinti su pasauliu.

Menininkai ir kultūros kūrėjai kviečiami atsiųsti savo darbus el.paštu contact@ideas-block.com. Kūriniais dalinsimės mūsų internetiniame puslapyje, skiltyje “Creative Outlet”.

Kūrinius galite siųsti anglų ir/arba lietuvių kalbomis.

One thought on “OPEN CALL: Creative Expressions During the Times of Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *