Lucid Drawing Workshop, 4th of February, 17.00

Lucid drawing workshop at Ideas Block

Join us for a session of lucid drawing with Liucija Textiles!

Why lucid drawing? 
The idea for the name of this workshop came while comparing art with dreams. Just like lucid dreaming, art practice can be used as a tool to explore ones mind, to reach a state of peace or simply to improve mood. Our artworks have underlying meaning, one that encompasses our past experience, current state of mind, mood, attitude and everything else that affects our day to day life. So let’s lucid draw together!

What are we going to do?
Just like the outside events shape our thoughts, we will let our thoughts shape the drawings. We will follow a few simple steps in choosing the materials, tools and colours, and then let our unconscious mind take us into a meditative creative state. We will either make an individual or a collaborative piece of art. 

Tools and materials
We will have some drawing tools, as well as watercolour for painting and threads for embroidering your thoughts onto a white, brown, coloured paper or a fragment of a magazine. Lots of options. If you have a tool you like to use, please bring it with you! If you have some special paper you feel like drawing onto, bring that along as well!

Workshop fee: a minimum donation of 5 €

Duration: 2 hours

Workshop will be held in lithuanian/english, depending on the needs of the participants.


[LT]

Prisijunk prie sąmoningo piešimo dirbtuvių su Liucija Textiles!

Kodėl sąmoningas piešimas?
Pavadinimo idėja kilo iš sąsajos su sapnais. Kaip ir sąmoningas sapnavimas, meno praktika gali pasitarnauti, kaip įrankis tyrinėjant savo vidinį pasaulį, pasiekti ramybės būseną ar tiesiog pagerinti nuotaiką. Ir taip pat, kaip ir sapnai, mūsų meno kūriniai turi gilesnę reikšmę, kuri susideda iš mūsų praeities patirčių, dabartinės būsenos, nuotaikos, požiūrio ir visų kitų dalykų, kurie mus įtakoja kasdieniniame gyvenime. Taigi, kartu leiskimės į sąmoningą piešimą!

Ką darysime?
Taip, kaip aplinkiniai įvykiai formuoja mūsų mintis, taip mes leisime savo mintims formuoti piešinius. Keletu paprastų žingsnių išsirinksime medžiagas, įrankius ir spalvas, o tuomet leisime savo pasąmonei mus vesti į meditatyvią kūrybinę būseną. Kursime individualius arba kolaboracinius meno kūrinius.

Įrankiai ir medžiagos
Parūpinsime piešimo įrankiais, akvarele, bei siūlais, minčių perteikimui baltame, rudame ar spalvotame popieriaus lape, o galbūt žurnalo fragmente. Daugybė pasirinkimo. Jei turi pamėgtą įnagį piešimui, būtinai jį atsinešk. Na ir žinoma, jei turi kažkokio specialaus popieriaus ant kurio norėtum kurti, taip pat pasimk jį su savimi.

Dirbtuvių kaina: minimali auka – 5 €

Trukmė: 2 valandos

Dirbtuvės vyks lietuvių/anglų kalbomis, priklausomai nuo dalyvių poreikių.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *