Industrialization Plant. A Monument to Human Madness – Art Installation & Performance, Culture Night, Vilnius, 2020

Culture Night Vilnius 2020

This collaborative installation and performance is a monument to the sometimes senseless development of humankind – industrial processes, oil extraction and waste of careless human activities, creating chaos and destruction: human madness. It takes the shape of an abstract man-made plant of industrialization, vibrating with sounds and smoke, resembling a scene from a wasted universe. Nevertheless being a representation of the current state of the World.

Gruesome beauty of harsh aesthetics and sounds brings a contrasting discourse of awareness, where the negative impacts of our hunger for oil and its derivatives face the positive narrative of organic shapes. However unaware our use of natural resources may be, it is nevertheless a natural process. This offers a sense to everything as inherent part of nature, not implicitly negative, also capable of a right usage and balance.

Hasan Alp Çelikel – sculpture, performance, direction
Roberto Becerra – sound
Liucija Dervinytė – drawing, video
Ugnė Kavaliauskaitė – performance
Elmyra Ragimova – performance


[LT]

Industrializacijos Augalas. 
Monumentas Žmogaus Beprotybei

Ši kolaboracinė instaliacija ir performansas – tai paminklas kartais beprasmiškam žmonijos vystymuisi – pramoniniams procesams, naftos gavybai ir nerūpestingos žmogaus veiklos atliekoms – nešančiam chaosą ir destrukciją: žmogaus beprotybę. Kūrinys įgauna abstrakčią dirbtinio industrializacijos augalo formą, vibruojančią garsais ir dūmais, primenančią apokaliptinę iššvaistytos planetos sceną. Nepaisant to, tai yra dabartinės pasaulio padėties reprezentacija.

Grubi estetika ir garsai kuria groteskišką grožį, suteikiantį kontrastingą sąmoningumo diskursą, kur mūsų alkio naftai ir jos produktams sukeltas neigiamas poveikis susiduria su teigiamu organinių formų pasakojimu. Kad ir koks nesąmoningas bebūtų žmogaus resursų naudojimas, jis vis tiek yra natūralus procesas. Taip viskas įgauna prasmę, kaip neatskiriama gamtos dalis, nebūtinai negatyvi, gebanti būti teigiama ir subalansuota.

Hasan Alp Çelikel – skulptūra, performansas, režisūra
Roberto Becerra – garsas
Liucija Dervinytė – piešinys, video
Ugnė Kavaliauskaitė – performansas
Elmyra Ragimova – performansas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *