Hard, Soft, Fragile | Art installation & performance

“Hard, Soft, Fragile” art installation and performance is part of Gabrielė Bagdonaitė’s BA final year project of the LMTA contemporary dance specialisation.

The interest in corals and the marine world was born out of a concern for other than human forms of life. My long term research looked into the problem of coral bleaching, caused by natural changes and the devastating effects of human activities. The idea that corals are not only a species, but also home to other species, has revealed an important insight about the interdependence of different life forms. Scientifically, corals are classified into hard and soft types, meanwhile fragility is a characteristic feature of their survival. These qualities, characteristic to corals, inform the search for materiality and dramaturgy of the performance.

In this work, I am looking for how the space, created through sound and embodiment, can generate a different kind of sensitivity towards other than human life forms. The poetic metaphors of sound and movement allow us to get close to the ocean, to imagine and listen. In the work I am looking for how the space created by various performative tools can help destabilise the human body and create a different sensibility.
__________

Gabrielė Bagdonaitė (b. 1999) is a performer and creator who graduated from the National M.K Čiurlionis School of Arts in 2018, specializing in contemporary dance. Currently a graduate of the Lithuanian Academy of Music and Theatre. She went to Copenhagen on an Erasmus exchange programme and studied at the Danish National School of Performing Arts (DDSKS). She has worked with choreographers such as Liza Baliasnaja, Alexandra Pirici, Judith Sánchez Ruiz, Nicolas Cantillon, Agnietė Lisičkinaitė and Greta Grinevičiūtė (Be Kompanijos), Saulė Noreikaitė.
__________

Idea, choreography and performance – Gabrielė Bagdonaitė
Mentor – Liza Baliasnaja
Sound compositions, music – Gabrielė Bagdonaitė
Sound mentor – Vladas Dieninis
Scenography – Augustė Smaliukaitė, Guostė Ringelytė
Costume – Guostė Ringelytė, Rasa Vilčinskaitė
Visual design – Violeta Tvorogal
Photos – Donata Šiaudvytytė
__________
In the gallery space: May 21-26, 2023.


[LT]

Meninė instaliacija ir performansas “Kieta, minkšta, trapu” – tai LMTA šiuolaikinio šokio specializacijos 4-to kurso studentės Gabrielės Bagdonaitės diplominis darbas.

Susidomėjimas koralais ir povandeniniu pasauliu kilo iš rūpesčio kitai gyvybės formai. Ilgalaikis tyrimas buvo paskatintas koralų balimo problematikos, kylančios dėl natūralių pokyčių ir žmogaus veiklos padarinių. Mintis, jog koralai yra ne tik rūšis, bet ir kitų rūšių namai, atskleidė svarbų ekologinį aspektą apie įvairių gyvybių priklausomumą. Pagal tipą koralai skirstomi į kietuosius ir minkštuosius, o trapumas yra būdinga savybė jų išlikimui. Nuo šių savybių buvo atsispirta ieškant kūrinio materialumo ir dramaturgijos.

Šiame kūrinyje koralų įkūnijimo praktika ir objektais kuriami garsovaizdžiai sukuria terpę atsirasti intuityviam kitos gyvybės formos pajautimui. Poetinės garso ir judesio metaforos leidžia priartėti prie vandenyno, įsivaizduoti ir įsiklausyti. Kūrinyje ieškau, kaip įvairių įrankių pagalba sukurta erdvė gali padėti destabilizuoti žmogaus kūną ir kurti kitokį pajautimą.
__________

Gabrielė Bagdonaitė (g. 1999) – yra atlikėja ir kūrėja, 2018 m. baigusi Nacionalinę M.K Čiurlionio menų mokyklą, šiuolaikinio šokio specializaciją. Šiuo metu yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos diplomantė. Su Erasmus mainų programa buvo išvykusi į Kopenhagą ir mokėsi nacionalinėje Danijos scenos menų mokykloje (DDSKS). Dirbo su tokiais choreografais kaip: Liza Baliasnaja, Alexandra Pirici, Judith Sánchez Ruiz, Nicolas Cantillon, Agnietė Lisičkinaitė ir Greta Grinevičiūtė (Be Kompanijos), Saulė Noreikaitė.
__________

Idėja, choreografija ir atlikimas – Gabrielė Bagdonaitė
Darbo kuratorė – Liza Baliasnaja
Garsinės kompozicijos, muzika – Gabrielė Bagdonaitė
Garsinės dalies kuratorius – Vladas Dieninis
Scenografija – Augustė Smaliukaitė, Guostė Ringelytė
Kostiumas – Guostė Ringelytė, Rasa Vilčinskaitė
Vizualai – Violeta Tvorogal
Nuotraukos – Donata Šiaudvytytė
__________
Instaliacija: 2023 gegužės 21-26 dienomis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *