Improvizacijos Tryse (video)

On Jan 11, 2020, we had a phenomenal concert by contemporary young creators from Vilnius, this is the video of the evening:

[LT]
IMPROVIZACIJOS tryse:
Mėta Gabrielė – Jūra Elena – Kazimieras Juozas –

Šiuolaikinių muzikantų ir kompozitorių improvizacijos vakaras.

Mėta Gabrielė Pelegrimaitė – fleitininkė, studijuojanti LMTA improvizacinę ir šiuolaikinę muziką, grojanti skirtingose improvizacinių ansamblių sudėtyse – anksčiau tradiciškesniuose, aiškesnius kompozicinius rėmus apsibrėžiančiuose kolektyvuose, dabar išraiškos priemonių ieško laisvai improvizuodama, eksperimentuodama, kartu įpindama šiektiek mainstream‘inės muzikos elementų.

Jūra Elena Šedytė – kompozitorė, vokalistė ir improvizatorė, savo kūrybinę ir atlikėjos veiklą realizuojanti Lietuvos bei Danijos muzikos scenose. Pasirodymų metu pasitelkia balso, elektronikos, vaizdo, teatro ir judesio elementus, tyrinėja įvairias psichologines bei socialines temas bei situacijas.

Kazimieras Juozas Jušinskas – profesionalus saksofonistas ir improvizatorius, dalyvaujantis įvairiuose muzikiniuose projektuose ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose, grojantis ne viename jazz’o kolektyve, turintis unikalią kūrybinę pajautą ir saksofoną įgalinantis itin plačiame garsų depazone.

Įėjimas nemokamas. Parama laukiama.

[EN]

IMPROVISATION trio
Mėta Gabrielė – Jūra Elena – Kazimieras Juozas

Contemporary musicians and composers on an improvisation evening.

Mėta Gabrielė Pelegrimaitė – flutist, studying improvisational and contemporary music at Lithuanian Academy of Music and Theatre, plays in different improvisational collectives – formerly more traditional ones, with clearer compositional frames – now looking for means of expression by free improvisation, experimenting and incorporating some mainstream music elements.

Jūra Elena Šedytė – composer, vocalist and improviser, creates and performs in Lithuanian and Danish music scenes. In her performances, she uses elements of voice, electronics, video, theatre and motion, and explores a variety of psychological and social topics and situations.

Kazimieras Juozas Jušinskas – professional saxophonist and improviser, participating in various music projects and contemporary music festivals, playing in a number of jazz collectives, who has a unique sense of creativity and is enabling his saxophone in a very wide range of sounds.

Entrance free. Donations welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *