Everyday Life Spectrum | Migluma x Vecera, Filippos Raskovic, VJ Anima

Everyday Life Spectrum concert

An improvisational performance aimed at combining everyday life issues through interdisciplinary means of artistic expression. A soundscape is created based on everyday notes, sound spectrum and harmonics.

Pre-determined creative principles open the way to improvisational freedom and take the performers to the playground.

Doors open: 19:00;
Admission: 5 eur
Address: Goštauto St. 11, entrance from the courtyard.

——–

Performers:

Vecera [electronics, voice] – electronic music producer, multi-instrumentalist who has released 3 albums under the stage name Vecera and 4 collaborative albums with different bands Fryzbye, Avis Rara and Uprising Tree. Many more collaborations can be found on the Paulius Vecera Youtube account.

https://youtube.com/@pauliusveceris618

Migluma [electronics, voice] is an electronic musician, producer and vocalist. Migluma creates ethereal compositions inspired by Iceland’s majestic nature, choral music, Lithuanian folk elements, avant-pop and modern dance music culture.

https://linktr.ee/migluma

Anima [visuals] is an interdisciplinary artist, programmer and electronic music producer. He combines sound, image, virtual and physical worlds through technology and programming.

—————————————-

Filippos Raskovic is a composer and improviser from Athens, Greece based in Vilnius.

His work creates a sonic world; accidental and composed, recognisable and unexpected all at the same time.

He will perform ambient sparse, space-spanning improvisations on piano.

https://www.youtube.com/watch?v=U0dNMR2sIag

https://www.raskovicfilippos.com/


[LT]

Improvizacinio pobūdžio performansas, kurio tikslas tarpdisciplininėmis meno raiškos priemonėmis apjungti kasdienio gyvenimo aktualijas. Remiantis kasdieniais užrašais, garso spektru bei harmonikomis kuriamas garsovaizdis.

Iš anksto nustatyti kūrybiniai principai atveria kelią į improvizacinę laisvę ir atlikėjus nukelia į žaidimo aikštelę.

Durys atsidaro: 19:00;
Įėjimas: 5 eur
Adresas: Goštauto g. 11, įėjimas iš vidinio kiemo pusės.

——–
Atlikėjai:

Vecera [elektronika, balsas] – elektroninės muzikos prodiuseris, multiinstrumentalistas išleidęs 3 albumus po sceniniu vardu “Vecera” ir 4 kolaboracinius albumus su su skirtingomis grupėmis “Fryzbye”, “Avis Rara” ir “Uprising Tree”. Daug kitų kolaboracijų galite rasti Paulius Vecera Youtube paskyroje.

https://youtube.com/@pauliusveceris618

Migluma [elektronika, balsas] – elektroninės muzikos kūrėja, prodiuserė ir vokalistė. Migluma kuria “ethereal” stiliaus kompozicijas, kurios yra įkvėptos didingos Islandijos gamtos, chorinės muzikos, lietuvių liaudies elementų, avant-pop bei modernios šokių muzikos kultūros.

https://linktr.ee/migluma

Anima [vizualai] – tarpdisciplininis menininkas, programuotojas, elektroninės muzikos prodiuseris. Technologijų ir programavimo pagalba apjungiantis garsą, vaizdą, virtualųjį bei fizinį pasaulį.

—————————————-
Filipos Raskovic – kompozitorius, pianistas, improvizacijos meistras kilęs iš Atėnų, Graikijos.

Jo kuriamas garsinis pasaulis vienu metu tiek atsitiktinis, tiek sukomponuotas; tiek atpažįstamas, tiek netikėtas. Filipos atliks erdvę apimančias ambient improvizacijas.

https://www.youtube.com/watch?v=U0dNMR2sIag

https://www.raskovicfilippos.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *