David Tesinsky (CZ) Subcultures Worldwide Photo Show, 25th of April, 19.00

Iran’s Freedom Activists, exorcism in Ethiopia, Satan Community, USA street rappers, Rastafarian communities in Jamaica, women warriors in Ukraine’s conflict zone… This is only a small part of topics captured by Czech photographer David Tesinsky.

Born in Prague, on April 1990, David Tesinsky is an independent social documentary photographer. He travels the world in order to make reportages on people‘s, street stories, subcultures, urban cultures and alternative movements. On April 25th he will share his best works in Ideas BlockLT.

www.tesinskyphoto.com
https://www.instagram.com/tesinskydavid/
https://www.facebook.com/DavidTesinskyOfficial/

Event on Facebook


Irano laisvės aktyvistai, egzorcizmas Etiopijoje, satanistai Čekijoje, gatvės reperiai JAV, rastafarizmas Jamaikoje, moterys karės Ukrainos konflikto zonoje… Tai tik dalis čekų fotografo Deivido Tesinsky temų.

Gimęs Prahoje, 1990, David Tesinsky yra nepriklausomas socialinės dokumentikos fotografas. Jis keliauja po pasaulį fiksuodamas žmonių ir gatvės istorijas, subkultūras, miestų kultūras bei alternatyvius judėjimus. Balandžio 25-ąją jis pristatys geriausius savo darbus IdeasBlockLT.

www.tesinskyphoto.com
https://www.instagram.com/tesinskydavid/
https://www.facebook.com/DavidTesinskyOfficial/

Renginys Facebooke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *