Current Exhibition: Ne//Pritapusi

painting exhibition at ideas block

Current exhibition by a painter Milda Sadauskienė Derkintytė invites to explore the inner worlds by the artist in search of her place in the society and her roles within it.

Exhibition can be visited 2019 10 24 – 2019 11 24

[EN]

“The relationship with my own self. My place in the society. Who am I – in my personal environment, who am I – among other people, what is my role in the sea of other roles. These are the questions that always follow me, in search of the self.

On canvas, these quests shrink to express the sensations of my local world, personal existence. That is the space where I barely fit together with my questions. Whether painting a self portrait or other people, I reflect and capture the sensations of alienation – the experience of not fitting into the current environment. I am interested in the phenomenon of how in one moment a person can clearly perceive his presence, know his reactions and choices, but in another – no longer distinguish one’s self and his counteraction to the environment. How to survive the states of insecure existence, independence, weightlessness, numbness. “

M.

Milda’s artworks can be found: Milda Art


[LT]

“Mano santykis su savimi pačia. Mano vieta sociume. Kas aš esu – asmeninėje aplinkoje, kas – tarpe kitų žmonių, koks mano vaidmuo kitų vaidmenų jūroje. Tai nuolatos mane lydintys klausimai, savasties zondavimas.

Drobėje šios įvairiopos paieškos susitraukia iki mano lokalaus pasaulio pajautos, pačios būties išgyvenimo. Tai erdvė, kurioje vos telpu aš ir manieji klausimai. Tiek tapydama autoportretą, tiek kitą žmogų, reflektuoju ir fiksuoju nepritapimo jausenas – savęs, kaip svetimkūnio patirtį, esamoje aplinkoje.
Mane domina fenomenas – kaip vienoje akimirkoje žmogus gali aiškiai apčiuopti savo buvimą, žinoti savo reakcijas ir pasirinkimus, tačiau kitoje jau nebeatrasti savęs ir aiškaus savo atoveikio aplinkai. Išgyventi neužtikrinto egzistavimo, nepriklausymo, nesvarumo, nutirpimo būsenas.”

M.

Mildos kūrybą galite rasti: Milda Art
=======

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *