COVID-19 CREATIVE OUTLET: “XXXXX” by Tadas [Lithuanian Poetry]

The World is experiencing a moment of stand-still during the events of Covid-19 pandemic. Surely it is affecting each one of us in many different ways. To some this means fear and uncertainty about the future, economic difficulties, to others – inspiration and time to create. This period brings ideas into surface, raises questions and debates about our healthcare and economic systems, ecological, political and social issues.

This is a series of posts featuring creative expressions made during Covid-19 pandemic, or previous works that are particularly relevant during these times of change.

Today we are sharing a poem “XXXXX” by Tadas, written in Lithuanian. You can find his recent poetry book here in our online shop.


[LT]

„Covid-19“ pandemijos metu pasaulis trumpam sustojo. Be abejo, šis laikotarpis daro įtaką kiekvienam iš mūsų. Vieniems tai reiškia baimę ir nežinomybę dėl ateities, ekonominius sunkumus, kitiems – įkvėpimą ir laiką kurti. Šis periodas atneša naujų idėjų, kelia klausimus ir diskusijas apie sveikatos ir ekonomines sistemas, ekologinius, politinius bei socialinius iššūkius.

Šis įrašas – tai dalis ciklo, kuriame dalinamės meno kūriniais, sukurtais pandemijos laikotarpiu, arba ankstesniais darbais, kurie ypač aktualūs šiais pokyčių laikais.

Šiandien dalinamės Tado poezijos kūriniu “XXXXX” . Šio autoriaus neseniai išleistą knygą galima įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje.


Tadas poerty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *