Exhibition Opening by Birutė Bagdonavičiūtė, 15th of March, 19.00

On the 15th of March, from 7 pm, join us for an exhibition “Escaping the Rabbit Hole” opening by Birutė Bagdonavičiūtė.

„ESCAPING THE RABBIT HOLE“
Second solo exhibition by the painter Birutė Bagdonavičiūtė

“These days oil painting still preserves its limits, just like art in opposition to a project. This gives the observers an opportunity to immerse themselves into the primordial meanings of imagery, follow the journey of the creator through changes, transformations and conversions. To confirm that the painter B. Bagdonavičiūtė observes the inner transformations, looking for symbols as signs of direction, unexpectedly wanders off and gets stuck in the Alice’s world. She comes out of a hole and finds her archetypal feminine symbols, kills the rabbit and moves forward. In this way a section of artist’s personality is consistently formed. Either forward, or backwards, in a circle, or a spiral.
So welcome to the world of unicorns, pink lilies and hares.
Find your own swamps, holes or satellite art antennas, in this intermittently stuck world.”

Art critic Julija Šalaševičiūtė


[LT]

Kovo 15 dieną, nuo 19 val., kviečiame į Birutės Bagdonavičiūtės tapybos darbų parodą “Escaping the Rabbit Hole”.

„ESCAPING THE RABBIT HOLE“
Tapytojos Birutė Bagdonavičiūtės antroji personalinė paroda 

“Aliejinė tapyba šiais laikais vis dar išsaugo savo, kaip meno priešpastatant projektui ribas, tuo suteikdama galimybę stebėtojams pasinerti į vaizdus jų pirmapradėse reikšmėse, sekti Kūrėjo kelionę per virsmus, atsivertimus ar pavirtimus. Tai patvirtindama tapytoja B. Bagdonavičiūtė gilinasi į vidines transformacijas, ieško simbolių kaip krypties ženklų, netikėtai nuklysta ir užstringa Alisos pasaulyje, išsikapsčiusi iš skylės atranda savo moteriškuosius archetipinius simbolius, nužudo Zuikį ir juda toliau. Taip nuosekliai susidėlioja asmenybės kelio atkarpa. Arba tolyn arba atgal arba ratu ar spirale. 
Taigi sveiki atvykę į vienaragių, rožinių lelijų ir kiškių pasaulį. Atraskite savas pelkes, skyles ar satelitines meno antenas šiame tarpinių užstrigimų pasaulyje.” 

Menotyrininkė Julija Šalaševičiūtė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *