Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

VOLT & VIBE | Arma Agharta ir The Last 2 Brain Cells

January 23 @ 7:00 pm - 10:00 pm

7€
Doors: 19.00
Music: 20.00
Entrance: 7 eur (5 eur for students)
______
[LT]
Arma Agharta pristatys naują garso performansą, įtakotą patirčių nutikusių besilankant Indijoje.
Arma Agharta – tai dadaistinio humoro šamanas ir „tikintysis“ viename asmenyje, performansų metu meistriškai produkuojantis chaotišką, šiuolaikinių normatyvių visuomenių status quo suardantį triukšmą . Taip pat – įtaigus eksperimentinio garso meno „mediumas“, įtraukiantis daugiakultūres atlikimo bendruomenes į performatyvių, hipnotiškų garso ritualų seansus, kuriuose intuityviai įkūnijamas ir lygiavertiškai išgyvenamas tiek akustinis, tiek kūniškas atlikėjo bei publikos liminalumas. Per savo performansus Arma Agharta neapsiriboja „garsu savaime“: netikėti ir už tradicinių įreikšminimo sistemų išeinantys atlikėjo judesiai, improvizuoti žaidimai, DIY (pasidaryk pats) „pigios magijos triukai“ bei atlikimo metu A. Gečiausko išrandamos naujos, neegzistuojančios „kalbos“ perteikia principinį šio menininko antireferentiškumą ( iš anksto surežisuoto ir performanso metu ekspresyviai išreikšto A. Gečiausko „personažo“ su jam numatytomis ready-made „vidujybėmis“ dar neteko matyti). Arma Agharta jau daugiau nei du dešimtmečius itin aktyviai veikia Lietuvos ir užsienio alternatyvios atlikimo kultūros scenose. Armantas – ne tik „žmogus orkestras“, bet ir alternatyvios garso leidybos kompanijos (audio kasečių leidyklos ir parduotuvės) Tapekiosk įkūrėjas, su niekuo nesupainiojamos estetikos „brand‘as“, puikus vadybininkas (pasikliaujant menininko interneto svetainėje skelbiamais duomenimis, nuo 2007 m. jis atliko arti 600 performansų skirtinguose pasaulio žemynuose).
Last 2 Brain Cells – tai Mato Samulionio ir Klaudijos Indriliūnaitės duetas.
Kiek paskutinėse smegenų ląstelėse yra ląstelių? Ar tai dvi paskiros ląstelės? Ar tai gyvi ląstelių sambūriai pilni ląstelių? Skamba panašiai kaip būgnų lazdelės, bet grupė – be mušamųjų. Per daug smegenų neapkraunantis pasirodymas, skirtas apšildyti kompozitoriaus bei komedianto Arma Agharta publiką. Nors tai ir mūsų publika. Jūs mūsų publika. Nuolat besikeičiantys ir visada tokie patys sąskambiai, dažniausiai skatinantys prarasti laiko nuovoką, elektroakustinis (šlamštas, o ne žodis) patyriminis (tas pats) pasirodymas. improvizuota improvizacija improvizuotais improvizavimo įrankiais. Čia, kas laukia. Kas bus, dar niekas nežino.
———————-
[EN]
Arma Agharta will present a new sound performance influenced by his experiences in India.
Arma Agharta is a Dadaist humour shaman and “believer” in one person, masterfully producing chaotic, status quo-breaking noise during performances. He is also a mesmerising “medium” of experimental sound art, engaging multicultural performance communities in performative, hypnotic sound ritual sessions, in which both the acoustic and corporeal liminality of the performer and the audience are intuitively embodied and equally experienced. Arma Agharta’s performances go beyond “sound in itself”: unexpected movements of the performer that go beyond the traditional systems of manifestation, improvised games, DIY “cheap magic tricks”, and the performance of A. Gečiauskas’ invention of new, non-existent “languages” conveys the principle anti-referentiality of this artist (I have never seen the “character” of A. Gečiauskas, which is pre-arranged and expressively expressed during the performance, with its readymade “innards”, as it is intended for him). Arma Agharta has been very active in Lithuanian and foreign alternative performance culture scenes for more than two decades. Armantas is not only an “orchestra man”, but also the founder of the alternative audio publishing company (audio cassette label and store) Tapekiosk, a “brand” of unmistakable aesthetics, and an excellent manager (according to the artist’s website, since 2007 he has performed close to 600 times on different continents around the world).
Last 2 Brain Cells is a duo of Matas Samulionis and Klaudia Indriliūnaitė.
How many cells are in the last brain cells? Are they two separate cells? Or are they living collections full of cells? Sounds like drumsticks, but a band without percussion. A no-brainer performance to warm up the audience of composer and comedian Arma Agharta. Even though it is our audience. You are our audience. A constantly changing and always the same sounds, mostly encouraging you to lose track of time, electroacoustic (the spam, not the word) experiential (the same) performance. improvised improvisation with improvised improvisation tools. Here’s what’s in store. What will be, nobody knows yet.

Organiser

LMTA Meno centras

Venue

Ideas Block – Kompresorinė
A. Goštauto 11
Vilnius, Lithuania
+ Google Map
Phone
+37062335781