Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Stitching Conversations: Ryšių rizoma

June 10, 2023 @ 12:00 pm - 2:00 pm

Free
collective embroidery session
I invite you
to follow a thread.
Can you see how
we are all connected?
After all,
we cut down
the forests
and ourselves.
Misunderstanding
One another.
Stop.
Sit down.
Let’s create
together.
_________
Join collective embroidery and conversations in the Rhizome of Connections, together with the artist Lucija Dervinytė. This is an open creative session and everyone is welcome to take part. And it doesn’t matter if you’ve never held a needle in your hands before.
These creative sessions, initiated by Liucija Dervinytė, are part of her artistic research project Rhizomes of Connections, which is currently being presented in the gallery space of Kompresorinė. Project started in 2021 and has been joined by over 50 participants on various occasions embroidering the same piece of fabric. Conversations taking place during the creative process explore the ideas of nature, culture and sustainability. The project looks into the role of art in contributing to cultural change, creating connections and transforming the dualistic nature-culture worldview.
Embroidery talk session will be held in Lithuanian or English depending on the participants. The creative process will be recorded and filmed.
Dates of the embroidery meetings:
3 June – 12pm – 4 pm (you can join at any time).
4 June – 12pm – 2 pm (you can join at any time).
16 June, during Culture Night – 8pm and 10pm (1 hour sessions)(https://www.facebook.com/events/174552405241581).
_________
About the exhibition:
Rhizome of Connections is the final Master’s work exhibition by Liucija Dervinytė, from the Department of Textile Art and Design, Vilnius Academy of Arts.
Rhizome of Connections – is an art installation presenting Liucija Dervinytė’s artistic research that delves into the crisis of the Anthropocene through creation and its processes. In the face of an overwhelming amount of disconcerting information regarding the planet’s changing ecosystem, pollution and other consequences of human activities on earth, the artist invites to look at one of the potential root causes behind this unsettling imbalance: the split between nature and culture. This dualistic image is notably manifested in consumerist capitalist societies, characterized by individualism and a pursuit of dominion over the “other.” Liucija seeks to explore the ways in which art can actively contribute to the formation of meanings and worldviews, facilitating a perceptual shift that helps to see the connections between seemingly unrelated domains – personal experiences, interpersonal relationships and nature.
This rhizome is a collage of connections – a reference to the multi-layered network of nature, with its many components, each exerting its influence on the overall system. Conversations, fragments of words and images construct a narrative of our interconnectedness. This is not only an individual but also a collective creation inviting exhibition visitors to take part – embroidering a repurposed bedsheet that serves as a basis for slow dialogues and the exchange of ideas during a meditative creative process. Anyone interested can leave their mark on the fabric or partake in the embroidery gatherings scheduled throughout the exhibition.
_________
Liucija Dervinytė is an artist, organiser and curator of cultural activities, co-founder of Ideas Block cultural organisation and Arttice networking platform. Her activities are centred on fostering sustainable cultural development through the exchange of ideas, exploring natural structures and communication patterns, as well as questioning nature-culture dichotomy.
_________
More about the exhibition: https://www.facebook.com/events/145201701875079
_________
Address: A. Goštauto st. 11, entrance from the courtyard.

[LT]
Kviečiu eiti kartu.
Siūlų gijom keliauti ratu.
Ar matai kaip mes susiję?
Juk kertame miškus,
Ir save pačius.
Sunku suprasti
vieniems kitus.
Sustok.
Prisėsk.
Kurkime
kartu.
_________
Kviečiame kolektyviniam siuvinėjimui ir pokalbiams Ryšių rizomoje, kartu su menininke Liucija Dervinyte. Tai atvira kūrybinė sesija prie kurios prisijungti gali visi norintieji. Ir visai nesvarbu, kad niekada nelaikei adatos rankose.
Šios siuvinėjimo sesijos – tai Liucijos Dervinytės meninio tyrimo “Ryšių rizoma” dalis, kuris šiuo metu yra pristatomas Kompresorinės galerijos erdvėje. Projektas prasidėjo 2021 m. Įvairių susitikimų metu prie bendro (visuomet to paties) audinio siuvinėjimo prisijungė daugiau nei 50 dalyvių. Šis kūrybinis procesas tampa pagrindu pokalbiams, tyrinėjant gamtos, kultūros ir tvarumo idėjas. Projekte nagrinėjamas meno vaidmuo prisidedant prie kultūrinių pokyčių, kuriant ryšius ir keičiant dualistinę gamtos–kultūros pasaulėžiūrą.
Susitikimas vyks lietuvių arba anglų kalba, priklausomai nuo susirinkusiųjų poreikio. Kūrybinis procesas bus įrašinėjamas ir filmuojamas.
Siuvinėjimo susitikimų datos:
Birželio 3 d. – 12 – 16 val. (galima prisijungti bet kuriuo metu).
Birželio 4 d. – 12 – 14 val. (galima prisijungti bet kuriuo metu).
Birželio 16 d., Kultūros nakties metu – 20 val. ir 22 val. (1 valandos sesijos)(https://www.facebook.com/events/174552405241581).
_________
Apie parodą:
Ryšių rizoma – tai VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros magistrantės Liucijos Dervinytės baigiamųjų darbų paroda.
Ryšių rizoma pristato Liucijos Dervinytės meninį tyrimą, apžvelgiantį Antropoceno krizę per kūrybą ir jos procesus. Tai bandymas susidoroti su dideliais kiekiais neraminančios informacijos – apie kintančią planetos ekosistemą, taršą ir kitus žmogaus veiklų padarinius žemėje. Menininkė kviečia pažvelgti į vieną iš galimų šio disbalanso priežasčių – priešpriešą tarp gamtos ir kultūros, atsispindinčią vartotojiškose kapitalistinėse visuomenėse, pasižyminčiose individualizmu ir troškimu valdyti „kitą“. Šio tyrimo metu ieškoma būdų, kuriais menas gali prisidėti prie naujų prasmių ir pasaulėžiūros formavimo, padedančių matyti jungtis tarp iš pirmo žvilgsnio nesusijusių dalykų – asmeninių išgyvenimų, tarpusavio santykių ir gamtos.
Ši rizoma – tai ryšių koliažas – nuoroda į daugiasluoksnį gamtos tinklą, su daugybe sudedamųjų dalių, kurių kiekviena turi savo poveikį bendrai sistemai. Pokalbiai, žodžių ir vaizdinių fragmentai – tampa jungties taškais, kuriančiais pasakojimą apie mūsų bendrumą. Tai ne tik individuali, bet kolektyvinė kūryba, prie kurios gali prisidėti ir parodos lankytojai, kurie yra kviečiami prisijungti prie bendro audinio siuvinėjimo – senos paklodės, tapusios pagrindu lėtiems pokalbiams ir idėjų mainams meditatyvaus kūrybinio proceso metu. Visi norintieji gali palikti savo žymą audinyje arba prisijungti prie parodos metu organizuojamų siuvinėjimo susitikimų.
_________
Liucija Dervinytė – menininkė, kultūros veiklų organizatorė ir kuratorė, Ideas block kultūros organizacijos ir Arttice tinklaveikos platformos bendraįkūrėja. Savo veiklomis ji siekia prisidėti prie tvaraus kultūrinio vystymosi, remdamasi idėjų mainais, tyrinėdama natūralias struktūras ir komunikacijos modelius, kvestionuodama gamtos–kultūros dichotomiją.
_________
Daugiau apie parodą: https://www.facebook.com/events/145201701875079
_________
Adresas: A. Goštauto g. 11, įėjimas iš vidinio kiemo pusės.
collective embroidery session

Venue

Ideas Block – Kompresorinė
A. Goštauto 11
Vilnius, Lithuania
+ Google Map
Phone
+37062335781