Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

RHIZOME OF CONNECTIONS – exhibition opening

June 2, 2023 @ 7:00 pm - 10:00 pm

Free
Rhizome of connections exhibition

Future on the brink of extinction.
It is time to inspire change,
Visionaries of Sustainability.

Threads that connect us
in the symphony of the earth –
nature in culture,
togetherness in creation,
the sounds of art
in the rhizome of connections.

_________

RHIZOME OF CONNECTIONS

Exhibition opening: 2nd of June, 7 pm.

Date: 2023-06-02 – 2023-06-17

 

Rhizome of Connections is the final Master’s work exhibition by Liucija Dervinytė, from the Department of Textile Art and Design, Vilnius Academy of Arts.

Rhizome of Connections – is an art installation presenting Liucija Dervinytė’s artistic research that delves into the crisis of the Anthropocene through creation and its processes. In the face of an overwhelming amount of disconcerting information regarding the planet’s changing ecosystem, pollution and other consequences of human activities on earth, the artist invites to look at one of the potential root causes behind this unsettling imbalance: the split between nature and culture. This dualistic image is notably manifested in consumerist capitalist societies, characterized by individualism and a pursuit of dominion over the “other.” Liucija seeks to explore the ways in which art can actively contribute to the formation of meanings and worldviews, facilitating a perceptual shift that helps to see the connections between seemingly unrelated domains – personal experiences, interpersonal relationships and nature.

This rhizome is a collage of connections – a reference to the multi-layered network of nature, with its many components, each exerting its influence on the overall system. Conversations, fragments of words and images construct a narrative of our interconnectedness. This is not only an individual but also a collective creation inviting exhibition visitors to take part – embroidering a repurposed bedsheet that serves as a basis for slow dialogues and the exchange of ideas during a meditative creative process. Anyone interested can leave their mark on the fabric or partake in the embroidery gatherings scheduled throughout the exhibition.

Dates of the embroidery meetings:
3 June – 12pm.
4 June – 12pm.
16 June, during Culture Night – 8pm and 10pm.

_________

Liucija Dervinytė is an artist, organiser and curator of cultural activities, co-founder of Ideas Block cultural organisation and Arttice networking platform. Her activities are centred on fostering sustainable cultural development through the exchange of ideas, exploring natural structures and communication patterns, as well as questioning nature-culture dichotomy.

_________

Supervisor of the creative project: doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė.

Supervisor of the research paper: dr. Lina Michelkevičė.

Photograph by Monika Pietarytė.

_________

This exhibition is part of the first public degree show of Vilnius Academy of Arts, providing the opportunity to see the works of all the 2023 graduates at the same time, scattered around the Academy and various galleries in Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Telšiai.

More information: https://vdagraduation.lt/

_________

Gallery opening hours:
Tuesday to Friday 10.00-18.00.
Saturday 11.00-17.00.
+ during events.

Address: A. Goštauto st. 11, entrance from the courtyard.

_________

[LT]

Ateitis ties išnykimo riba.
Metas įkvėpti pokyčius,
tvarumo vizijų kūrėjai.

Mus jungiančios gijos
gamta kultūroje,
bendrumas kūrime,
meno skambesiai
ryšių rizomoje.

_________

RYŠIŲ RIZOMA

Parodos atidarymas: birželio 2 d., 19:00.

Data: 2023-06-02 – 2023-06-17

 

Ryšių rizoma – tai VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros magistrantės Liucijos Dervinytės baigiamųjų darbų paroda.

Ryšių rizoma pristato Liucijos Dervinytės meninį tyrimą, apžvelgiantį Antropoceno krizę per kūrybą ir jos procesus. Tai bandymas susidoroti su dideliais kiekiais neraminančios informacijos – apie kintančią planetos ekosistemą, taršą ir kitus žmogaus veiklų padarinius žemėje. Menininkė kviečia pažvelgti į vieną iš galimų šio disbalanso priežasčių – priešpriešą tarp gamtos ir kultūros, atsispindinčią vartotojiškose kapitalistinėse visuomenėse, pasižyminčiose individualizmu ir troškimu valdyti „kitą“. Šio tyrimo metu ieškoma būdų, kuriais menas gali prisidėti prie naujų prasmių ir pasaulėžiūros formavimo, padedančių matyti jungtis tarp iš pirmo žvilgsnio nesusijusių dalykų – asmeninių išgyvenimų, tarpusavio santykių ir gamtos.

Ši rizoma – tai ryšių koliažas – nuoroda į daugiasluoksnį gamtos tinklą, su daugybe sudedamųjų dalių, kurių kiekviena turi savo poveikį bendrai sistemai. Pokalbiai, žodžių ir vaizdinių fragmentai – tampa jungties taškais, kuriančiais pasakojimą apie mūsų bendrumą. Tai ne tik individuali, bet kolektyvinė kūryba, prie kurios gali prisidėti ir parodos lankytojai, kurie yra kviečiami prisijungti prie bendro audinio siuvinėjimo – senos paklodės, tapusios pagrindu lėtiems pokalbiams ir idėjų mainams meditatyvaus kūrybinio proceso metu. Visi norintieji gali palikti savo žymą audinyje arba prisijungti prie parodos metu organizuojamų siuvinėjimo susitikimų.

Numatomos siuvinėjimo susitikimų datos:
Birželio 3 d. – 12val.
Birželio 4 d. – 12 val.
Birželio 16 d., Kultūros nakties metu – 20 val. ir 22 val.

_________

Liucija Dervinytė – menininkė, kultūros veiklų organizatorė ir kuratorė, Ideas block kultūros organizacijos ir Arttice tinklaveikos platformos bendraįkūrėja. Savo veiklomis ji siekia prisidėti prie tvaraus kultūrinio vystymosi, remdamasi idėjų mainais, tyrinėdama natūralias struktūras ir komunikacijos modelius, kvestionuodama gamtos–kultūros dichotomiją.

_________

Kūrybinio projekto vadovė doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė.

Tiriamojo rašto darbo vadovė dr. Lina Michelkevičė.

Fotografijos autorė: Monika Pietarytė.

_________

Ši paroda yra dalis Vilniaus dailės akademijos pirmosios viešos baigiamųjų darbų parodos, suteikiančios galimybę vienu metu pamatyti visų 2023 m. Akademijos absolventų darbus, pasklidusius po VDA erdves ir įvairias galerijas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose.

Daugiau informacijos: https://vdagraduation.lt/

_________

Galerijos darbo laikas:

Nuo antradienio iki penktadienio 10.00-18.00 val.
šeštadienį 11.00-17.00 val.
+ renginių metu.

Adresas: A. Goštauto g. 11, įėjimas iš vidinio kiemo pusės.

 

Rhizome of connections exhibition

Organiser

VšĮ Idėjų blokas LT
Phone
+37062335781
Email
contact@ideas-block.com
View Organiser Website

Venue

Ideas Block – Kompresorinė
A. Goštauto 11
Vilnius, Lithuania
+ Google Map
Phone
+37062335781