Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Užameckis| Osgood | Raskovic

April 7, 2023 @ 7:00 pm - 10:00 pm

5€
[LT]
Filippos Raskovic – fortepijonas (GR)
Aurelijus Užameckis – kontrabosas (LT/DK)
Kresten Osgood – būgnai (DK)
Danų būgnininkas, Lietuvių bosistas ir graikų pianistas – pavojingas trio derinys skambėsiantis balandžio 7 d. Šie muzikantai kartu koncertuos pirmą kartą ir atvers muzikinį dialogą, kuriame kvies garsus, tekstūras, ritmus, melodijas, humorą ir visokius kitus dalykus. Tai bus graži naktis.
Daugiau apie muzikantus:
++++++Kresten Osgood
yra vienas iš tų žmonių, kurie tuo pat metu nepaiso ir visiškai priklauso kategorijoms. Nepaprastas būgnininkas ir improvizatorius, kuris su didžiausia pagarba tradicijai, kiekvienu savo kūrybinių pastangų momentu meta jai iššūkį. Jo sąskaitoje yra apie 100 albumų, gastroliavo beveik visur, koncertuoja ir įrašinėja su tokiomis legendomis kaip Roscoe Mitchell, Paul Bley, William Parker, Derek Bailey, Wadada Leo Smith, Jason Moran, Chris Potter, Kurt Rosenwinkel, Marc Dresser, Peter Brötzman, Joshua Redman, Brad Mehldau, Mats Gustafsson, Dr. Lonnie Smith, Sam Rivers, James Blood Ulmer, John Tchicai, Henry Grimes, Yusef Lateef, Masabumi Kikuchi, ir daugelis kitų. Tačiau net ir tai neapima viso spektro to, ką jis nuveikė per savo karjerą. Sėkmingas reperis, kompozitorius, pianistas, vokalistas, saksofonininkas ir trimitininkas, tikras multiinstrumentalistas, stiprus organizatorius, be galo svarbi varomoji jėga, pakelianti ir stumianti Kopenhagos muzikinį gyvenimą, komikas televizijoje ir radijuje. Sulaukęs daugybės apdovanojimų. O jei ir to neužtenka, jis netgi turi jam skirtą skyrių vienoje ryškiausių Danijos kulinarų Jakob Mielcke kulinarijos knygoje. O ir jis grojo rokenrolą Danijos kronprinco Frederiko vestuvėse. Labai aštrus kaleidoskopo žmogus, nepriklausomai nuo konteksto, visada išnaudojantis visas savo galimybes.
++++++Aurelijus Užameckis
yra bosistas ir kompozitorius, dirbantis džiazo, folkloro, avangardo ir šiuolaikinės muzikos srityse, nuolat judantis Vilniaus ir Kopenhagos muzikos scenose, koncertuojantis, organizuojantis koncertus ir dėstantis.
Jis groja ir kuria su tokiais ansambliais kaip „Llaki Trio“, „The Young Imigrants“, „Džiazlaif“, taip pat duetais su Heinu Westgaardu, Flavia Huarachi ir solo.
Jo muzika orientuota į ritmus, melodijas, monumentalias bosines linijas ir dažnai turi psichologinį bei socialinį-politinį kampą, reikalaujantį teisingumo ir žmogiškų emocijų. Muzikantas turi daugybę įrašų savo nuolatinėje diskografijoje – nuo svajingų garso peizažų iki sunkaus punk-džiazo ir hiphopo dainų.
Aurelijus įkūrė įrašų kompaniją ir naują CRRNT kolektyvą, leidžiantį įrašus ir organizuojantį koncertų serijas Kopenhagoje, Danijoje.
Greta muzikos jis piešia, fotografuoja, filmuoja ir atlieka įvairius vizualinius darbus. Dažnai šie kūriniai tampa jo muzikos dalimi.
++++++Filippos Raskovičius
yra kompozitorius ir improvizatorius iš Atėnų, Graikijos, gyvenantis Vilniuje. Jis kuria garsinį pasaulį – atsitiktinį ir sukomponuotą, atpažįstamą ir netikėtą vienu metu.
Kaip kompozitorius dažnai kuria tarpdisciplininius darbus su vizualiaisiais menininkais. 2021 metais jis įgyvendino performatyvią instaliaciją Echo Chambers, kurią sukūrė FUGA rezidencijos Ispanijoje metu, glaudžiai bendradarbiaudamas su skulptoriumi D. Tampakiu.
Kaip improvizatorius jis pats išleido savo pirmąjį albumą Švelnus pasirodymas, 2020 m., ir koncertavo MONOPIANO festivalyje Fylkingene, Stokholme.
Jis taip pat yra Illucid Trio su Kazimieru Jušinsku ir Gediminu Stepanavičiumi bendraįkūrėjas.
2019 m. jis įkūrė kolektyvą KRAMA – nepriklausomą iniciatyva, kuria siekiama pristatyti naują požiūrį į Atėnų meno scenoje ir už jos ribų.
Jis taip pat yra Vilniaus radijo rezidentas.
Durys: 19h
Muzika: 20h
5 eur

[EN]
Filippos Raskovic – piano (GR)
Aurelijus Užameckis – double bass (LT/DK)
Kresten Osgood – drums (DK)
Danish drummer, Lithuanian bassist and Greek pianist – a dangerous trio combination that will play on the 7th of April. These musicians will perform together for the first time and will open up a musical dialogue where they will invite sounds, textures, rhythms, melodies, humor and all kinds of other things. It will be a beautiful night.
More about musicians:
++++++Kresten Osgood
is one of these people who at the same time defy and totally own categories. An extraordinary drummer and improviser who with the fullest respect to tradition, challenges it at any given moment of his creative endeavours. He has about a 100 albums to his credit, toured practically everywhere, has been performing and recording with legends like Roscoe Mitchell, Paul Bley, William Parker, Derek Bailey, Wadada Leo Smith, Jason Moran, Chris Potter, Kurt Rosenwinkel, Marc Dresser, Peter Brötzman, Joshua Redman, Brad Mehldau, Mats Gustafsson, Dr. Lonnie Smith, Sam Rivers, James Blood Ulmer, John Tchicai, Henry Grimes, Yusef Lateef, Masabumi Kikuchi, and many many others. But even that doesn’t really cover the full spectrum of what he has been up to in his career. A successful rapper, composer, pianist, vocalist, saxophonist and trumpeter, a true multi-instrumentalist, a powerful organiser being an extremely important driving force in lifting and pushing the music life in Copenhagen forward, entertainer with his own shows in TV and radio, receiver of countless awards and honours, and if that’s not enough he even has a chapter dedicated to him in one of the most prominent Danish cook Jakob Mielcke’s cookbook. Oh, and he played rock’n’roll at the Danish crown prince Frederik’s wedding. A very sharp kaleidoscope man, regardless of the context, always realising his fullest potential.
++++++Aurelijus Užameckis
is a bassist and composer working in jazz, folk, avant-garde and contemporary music fields, a constant locomotion of Vilnius and Copenhagen music scenes, performing, organising concerts and teaching.
He plays and creates with ensembles such as Llaki Trio, The Young Immigrants, Džiazlaif, as well as duos with Hein Westgaard, Flavia Huarachi and a solo.
His music is focused on rhythms, melodies, monumental basslines and often carries a psychological and social-political angle that calls for justice and human emotions. Musician holds a great array of records in his ongoing discography, ranging from dreamy soundscapes to heavy punk-jazz and hip hop grooves.
Aurelijus is a founder of a record label and newly established collective CRRNT which publishes records and facilitates concert series in Copenhagen, Denmark.
Alongside music, he paints, takes pictures, films and does all kinds of visual work. Often these works become part of his music
++++++Filippos Raskovic
is a composer and improviser from Athens, Greece based in Vilnius. His work creates a sonic world – accidental and composed, recognisable and unexpected all at the same time.
As a composer, he often creates interdisciplinary work with visual artists. In 2021 he completed the performative installation Echo Chambers in close collaboration with the sculptor D. Tampakis which was developed during his FUGA residency in Spain.
As an improviser he has self released his first album Gentle Presence in 2020 and has performed at MONOPIANO Festival at Fylkingen, Stockholm.
He is also a founding member of Illucid trio with Kazimieras Jušinskas and Gediminas Stepanavičius.
In 2019 he co-founded the KRAMA is a collective; an independent initiative aiming to present a new outlook within the art scene of Athens and beyond.
He is also a resident at Radio Vilnius.
Door: 19h
Music: 20h
5 eur

Details

Date:
April 7, 2023
Time:
7:00 pm - 10:00 pm
Cost:
5€
Event Category:
Event Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,
Website:
https://www.facebook.com/events/1590046334802125

Organiser

VšĮ Idėjų blokas LT
Phone
+37062335781
Email
contact@ideas-block.com
View Organiser Website

Venue

Ideas Block – Kompresorinė
A. Goštauto 11
Vilnius, Lithuania
+ Google Map
Phone
+37062335781