Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

SPACETIME UN[B]LOCKED – exhibition opening

February 9, 2023 @ 7:00 pm - 9:00 pm

spacetime unblocked exhibition opening
International group exhibition at the new gallery space of Ideas Block’s Kompresorinė.
Opening: 9th of February, 7 pm
Goštauto St. 11, Vilnius
This exhibition is dedicated to the re-opening of the independent creative space Ideas Block.
Ideas Block has always been a space widely open to various ideas. Founded in 2017 it used to be a neighbourhood place in the Station /Stoties district in Vilnius where different languages, media, and initiatives met. Now the Ideas Block exhibition space has found a new home in the former high-ceiling compressor room of the Institute of Physics. It’s time to explore the creative powers of this particular space at this particular time.
The exhibition at the renewed Ideas Block venue calls for the unlocking of this new space in its new shape. At this specific time, it transformed from an abandoned former technical room of the scientific institution to a vibrant creative place. The keywords for this exhibition are “space” and “time” or as it is known in physics – “spacetime”, which is the foundation of all the theories.
Spacetime: three dimensions of space and one dimension of time. The space as it is now; is it as it is now, just at this specific time? The artworks too – happen at a specific time in a specific space. And some of them are particularly exploring, researching or showcasing this aspect of here and now. What is this moment in this particular place? Why is it important and noticed? How is it perceived? And how is it all related? The space as it is now, becomes even more relevant since the building itself where Ideas Block is currently located might be destroyed in a few years, due to the conversion of the area into governmental offices.
The aim is to build a show around these questions together with the artists who have a special relationship with Ideas Block. Participants come both from Lithuania and abroad and have held their shows at the former place of Ideas block since 2017. In this sense, they create the connection between those two physical spaces. Artists are exploring the theme through different mediums and materials. Paintings, drawings, sculptures, photographs, sound and video installations as well as performances are presented at Kompresorinė. Some works are created especially for the exhibition at this space or have connections with the previous space of Ideas Block.
——-
Participating artists:
Roberto Becerra [MX/LT]
Hasan Alp Çelikel [TR/LT]
David Cuadra [NIC/LT]
Liucija Dervinytė [LT]
Monika Dombrauskytė [LT]
Rita Isaac [PT/UK]
Lena Klyukina [LT]
Birutė Lemke [LT]
Rūta Matulevičiūtė [LT]
Guido Nosari [IT]
Vygintas Orlovas [LT]
Ieva Pečiulytė [LT]
Shit&Shame [LT]
Paul Takahashi [FR/LT]
Rūta Žinienė [LT]
Susana Wessling [PT/LT]
——
During the exhibition opening performative drawing by Paul Takahashi will take place.
For the closing of the exhibition, 4th of March, 7 pm – an audiovisual performance by Vygintas Orlovas.
——
Visiting times:
Tuesday to Friday 9.00 – 17.00
Saturday 11.00 – 17.00
During the evening events
Exhibition dates: 2023 9th of February – 2023 4th of March.
——
Curator: Birutė Lemke
Graphic design: Gabrielius Klemas
Sponsor of the exhibition: Les Couleurs Charity
==============
[LT]
Tarptautinė grupinė paroda naujoje Ideas Block Kompresorinės galerijos erdvėje.
Atidarymas: vasario 9 d., 19 val.
Goštauto g. 11, Vilnius
Paroda skirta nepriklausomos kūrybinės erdvės Ideas Block atidarymo naujoje vietoje progai.
Ideas Block visuomet buvo vieta, plačiai atverta įvairiausioms idėjoms. Nuo pat įsikūrimo 2017 metais Vilniaus Stoties rajono kaimynystėje čia susitikdavo skirtingos kalbos, išraiškos priemonės ir iniciatyvos. Dabar Ideas Block parodinė erdvė rado naujus namus buvusioje Fizikos instituto kompresorinėje – įspūdingoje patalpoje aukštomis lubomis. Atėjo laikas patyrinėti šios naujos erdvės kūrybines galias.
Atsinaujinęs Ideas Block pakvietė menininkus atskleisti šią erdvę jos naujame pavidale. Šiuo konkrečiu metu – tai vieta, kuri transformavosi iš apleistos buvusios mokslinės įstaigos techninės patalpos į gyvybingą kūrybinę erdvę. O parodos raktažodžiai – “erdvė” ir “laikas”, fizikoje kartu žinomi kaip “erdvėlaikis”, yra visų teorijų pagrindas.
Erdvėlaikis: trys erdvės matmenys ir vienas laiko matmuo. Erdvė, kokia ji yra dabar; ar ji tokia, kokia ji yra dabar, tik šiuo konkrečiu metu? Meno kūriniai taip pat – jų sukūrimas ir patyrimas įvyksta tam tikru laiku, tam tikroje erdvėje. Kai kurie iš jų ypatingai nagrinėja, tiria ar parodo šį čia ir dabar aspektą. Kas yra ši akimirka šioje konkrečioje vietoje? Kodėl ji svarbi ir pastebėta? Kaip ji suvokta? Ir kaip visa tai susiję? Erdvė, kokia ji yra dabar, tampa dar aktualesnė, nes pats pastatas, kuriame dabar įsikūrė Ideas Block, po kelerių metų gali būti nugriautas, o šioje vietoje įsikurs vyriausybinės įstaigos.
Parodoje erdvės ir laiko klausimus kelia ir nagrinėja menininkai, turintys ypatingą ryšį su Ideas Block. Visi dalyviai yra surengę parodas senojoje vietoje ir tarsi sukurią ryšį tarp šių dviejų fizinių erdvių – senojo Ideas Block ir santykinai naujos Kompresorinės. Menininkai šį naują erdvėlaikį nagrinėja pasitelkdami skirtingas priemones ir medžiagas. Kompresorinėje yra pristatoma tapyba, piešiniai, skulptūra, fotografija, garso ir vaizdo instaliacijos bei performansai. Kai kurie kūriniai sukurti specialiai šiai parodai arba turi tiesioginių sąsajų su ankstesne Ideas Block erdve.
——-
Dalyvaujantys menininkai:
Roberto Becerra [MX/LT]
Hasan Alp Çelikel [TR/LT]
David Cuadra [NIC/LT]
Liucija Dervinytė [LT]
Monika Dombrauskytė [LT]
Rita Isaac [PT/UK]
Lena Klyukina [LT]
Birutė Lemke [LT]
Rūta Matulevičiūtė [LT]
Guido Nosari [IT]
Vygintas Orlovas [LT]
Ieva Pečiulytė [LT]
Shit&Shame [LT]
Paul Takahashi [FR/LT]
Rūta Žinienė [LT]
Susana Wessling [PT/LT]
——-
Parodos atidarymo metu vyks Paul Takahashi performatyvus piešimas.
Parodos uždarymo metu, kovo 4 d. 19 val. – Vyginto Orlovo audiovizualinis performansas.
——-
Paroda veiks: 2023 m. vasario 9 d. – 2023 m. kovo 4 d.
Lankymo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio 9.00-17.00 val.
šeštadienį 11.00-17.00 val.
Vakarinių renginių metu.
——-
Parodos kuratorė: Birutė Lemkė.
Grafinis dizainas: Gabrielius Klemas
Parodos rėmėjas: Les Couleurs Labdaros fondas.
spacetime unblocked exhibition opening

Venue

Ideas Block – Kompresorinė
A. Goštauto 11
Vilnius, Lithuania
+ Google Map
Phone
+37062335781