Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Skilimo Taškas | Tipping Point – parodos atidarymas

February 1 @ 7:00 pm - February 2 @ 1:00 am

Free
Betoninės sienos slepia jautrią paslaptį, reaguojančią į požemines vibracijas, sunkiasvores transporto priemones, laiko spaudimą ir gamtos stichijas. Laikas, pagrindinis priešininkas, palieka savo pėdsakus ne tik sienose, bet ir žmonėse, keisdamas tiek fizinį, tiek žmogiškąjį kraštovaizdį. Kai kurie įtrūkimai yra mikroskopiniai, beveik nepastebimi, o kiti – monumentalūs, draskantys struktūras ir sielas. Dydis ir reikšmė ne visada sutampa; net mažiausi įtrūkimai kartais gali sukelti negrįžtamus pokyčius.
Giedrės Brenciūtės ir Justinos Šikšnelytės paroda Skilimo Taškas – tai garsinis ir vizualinis tyrinėjimas, reflektuojantis laiko ženklus, ieškantis kritinių taškų, kuriuose mažiausi netobulumai gali sukelti gilius poslinkius ir transformacijas. Nors tema išlieka pastovi, fotografijos ir jų formatai skiriasi, išryškindami įvairovę ne tik sienų įtrūkimuose, bet ir mus supančioje aplinkoje.
Lankytojai kviečiami tapti šios parodos kūrėjais, tyrinėjant savo aplinką ir įrėminant savo laiko atspaudus Kompresorinėje ar aplink ją, atrandant savo unikalius skilimo taškus.
Apie menininkes:
Giedrė Brenciūtė, flâneuse su fotokamera, fiksuoja grožį nykstančiuose miesto elementuose, kurių dažnai nepastebime. Savo darbais ji siekia suteikti vertę šiems ignoruojamiems objektams, pripažindama negailestingą laiko ir gamtos, tikrųjų menininkų, poveikį jos pasakojime. Per savo objektyvą Giedrė fiksuoja irimo akimirkas, skatindama žiūrovus susimąstyti apie grožį, slypintį nepastebėtuose ir nykstančiuose mus supančios aplinkos fragmentuose.
@giedre.bren
Justina Šikšnelytė yra įvairiapusė menininkė, jungianti muziką ir vizualiuosius menus. Iš pradžių įgijusi smuiko ir kompozicijos išsilavinimą, ji išplėtė savo meninę raišką ir įtraukė fotografiją bei video meną. Jos dinamiškas portfolio apima parodas garsiose galerijose, apdovanojimus už audiovizualinius ir multimedijų projektus. Šikšnelytės kūrybinis kelias rodo sklandų muzikos ir vizualiųjų menų derinį, pabrėžiantį jos susidomėjimą įvairiomis meninės raiškos formomis.
@j.siksnel
Parodos atidarymo metu Justina Šikšnelytė kartu su Kristijonu Nenartavičiumi atliks kūrinį Tipping Point.
_____
Parodos kuratorė: Liucija Dervinytė
Paroda veiks: 2024 02 01 – 02 24
_____
Šis parodos atidarymas – tai Ideas Block septintojo gimtadienio šventinės programos dalis. Tai vakaras su muzika ir dviejų parodų atidarymais. Daugiau informacijos apie vakaro programą rasite čia.
_____________
[EN]
The concrete walls conceal a sensitive secret, responding to underground vibrations, the passage of heavy vehicles, the pressures of time, and the elements. Time, the ultimate adversary, leaves its marks on both walls and people, altering both the physical and human landscapes. Some cracks are microscopic, easily overlooked, while others are monumental, tearing through structures and souls. Size and significance do not always align; even the smallest cracks can sometimes set in motion irreversible changes.
The exhibition “Tipping Point” by Giedrė Brenciūtė and Justina Šikšnelytė is an auditory and visual exploration reflecting on time’s marks, delving into tipping points where the tiniest imperfections can trigger profound shifts and transformations. While the theme remains constant, the photographs and their formats differ, highlighting diversity not only within the cracks on the wall but also within the fabric of our surroundings.
Visitors are invited to become creators of this exhibition by exploring their surroundings and framing their own temporal imprints within or around Kompresorinė, discovering their unique tipping points.
About the artists:
Giedrė Brenciūtė, flâneuse with a camera, captures the beauty in decaying urban elements often overlooked. Her work aims to grant value to these disregarded objects, acknowledging the relentless impact of time and nature, the true artists in her narrative. Through her lens, Giedrė captures moments of decay, prompting viewers to contemplate the inherent beauty within the overlooked and fading fragments of our surroundings.
@giedre.bren
Justina Šikšnelytė is a multifaceted artist bridging music and visual arts. Initially trained in violin and composition, she has expanded her artistic expression to include photography. Her dynamic portfolio includes exhibitions in renowned galleries, awards for audiovisual projects, and exploration of multimedia collaborations. Šikšnelytė’s creative journey showcases a seamless blend of music and visual arts, highlighting her commitment to diverse forms of artistic expression.
@j.siksnel
During the opening Justina Šikšnelytė together with Kristijonas Nenartavičius will perform a piece Tipping Point.
_____
Curator: Liucija Dervinytė
Exhibition dates: 2024 02 01 – 02 24
______
This exhibition opening is part of Ideas Block’s seventh anniversary event. It is an evening with music and two exhibition openings. Find out more about the evening program here.

Organiser

VšĮ Idėjų blokas LT
Phone
+37062335781
Email
contact@ideas-block.com
View Organiser Website

Venue

Ideas Block – Kompresorinė
A. Goštauto 11
Vilnius, Lithuania
+ Google Map
Phone
+37062335781