Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ambisonic Performances: Teddy Larue, Gediminas Stepanavičius

September 9, 2023 @ 7:00 pm - 11:00 pm

Free
Doors: 19h
Music: 20h
FREE event
Ambisonic Performances by Teddy Larue and Gediminas Stepanavičius @ Kompresorine Ideas Block in Vilnius, Lithuania
____
Teddy Larue Ambisonic performance:
At the core of this endeavor is a musical composition, using ambisonic techniques to transport listeners into a speculative dystopian future. By intertwining the tangible and transcendent, it prompts contemplation on humanity’s impact on the environment. This sonic journey urges reflection on past actions and future consequences, fostering a deeper connection with our world and its potential trajectories.
Teddy Larue graduated from the Haute Ecole des Arts du Rhin with a degree in visual arts, specializing in sound. Teddy Larue’s artworks are based on a critical approach to listening. Since 2013 he has been active in the experimental and electronic music scene.
His latest project involves distorted field recordings of the existing ecosystem, questioning the artificial border between sound and materiality. The music piece enables the journey into a speculative dystopian future, emphasizing the interdependence between materiality and transcendence.
The project aims to create a new world where audiences can experience a posthuman future that has already ended. Soundscapes influence emotions and reflect environmental health. In his ambisonic research Teddy Larue challenges sound’s material boundaries, employing distorted field recordings to blur the lines between sound and physicality.
____
Gediminas Stepanavičius – “Kantrybė”
“Kantrybė” is a live electronics based interactive system for an improvising electroacoustic music performer. For this occasion this live electronics system “Kantrybė” is adapted for the double bass and ambisonic surround sound system. Created and performed by Gediminas Stepanavičius.
Gediminas Stepanavičius is a young multi-instrumentalist contemporary and experimental music creator and performer.
____
Ambisonic Performances by Teddy Larue and Gediminas Stepanavičius is part of Envelope – an immersive sound festival happening from September 09 till October 23, 2023 as an event series across the Nordic – Baltic region in person and online.
Festival hosts spatial music concerts, sound art installations, seminars and workshops by Nordic-Baltic artists. It is a creative collaboration between organizations and artists from Finland, Norway, Denmark, Sweden, Latvia, Estonia and Lithuania to explore the future of audio technologies. https://www.envelopefestival.com
ideas Block (VšĮ “idėjų blokas LT” ) is a non-profit organization with an independent space for arts and culture, Kompresorine, located in the former compressors room of the Physics Institute in Vilnius, Lithuania. It seeks to provide a framework, physical space, knowledge and necessary technology for relevant, interdisciplinary cultural content. Through active participation and networking, it aims to cultivate a body of research and development of ideas within the community. https://ideas-block.com

[LT]
Teddy Larue ir Gedimino Stepanavičiaus ambisoniniai (erdvinės muzikos) pasirodymai Kompresorinėje.
Teddy Larue ambisoninis pasirodymas
Šio projekto esmė – muzikinė kompozicija, kurioje, naudojant ambisonines technikas, klausytojai perkeliami į spekuliatyvią distopinę ateitį. Susipynus apčiuopiamiems ir transcendentiniams dalykams, ji skatina susimąstyti apie žmonijos poveikį aplinkai. Ši garsinė kelionė skatina susimąstyti apie praeities veiksmus ir ateities pasekmes, skatina gilesnį ryšį su mūsų pasauliu ir galimomis jo trajektorijomis.
Teddy Larue baigė Aukštąją reino menų mokyklą (Haute Ecole des Arts du Rhin) ir įgijo vizualiųjų menų, garso specializacijos diplomą. Teddy Larue darbai grindžiami kritišku požiūriu į klausymąsi. Nuo 2013 m. jis aktyviai dalyvauja eksperimentinės ir elektroninės muzikos scenoje.
Naujausias jo projektas apima iškraipytus esamos ekosistemos lauko įrašus, kvestionuojančius dirbtinę ribą tarp garso ir materialumo. Muzikinis kūrinys leidžia nukeliauti į spekuliatyvią distopinę ateitį, pabrėždamas materialumo ir transcendencijos tarpusavio priklausomybę.
Projektu siekiama sukurti naują pasaulį, kuriame žiūrovai galėtų patirti jau pasibaigusią postžmogišką ateitį. Garsovaizdžiai veikia emocijas ir atspindi aplinkos sveikatą. Atlikdamas ambisoninius tyrimus Teddy Larue’as kvestionuoja materialiąsias garso ribas, pasitelkdamas iškraipytus lauko įrašus, ištrindamas ribas tarp garso ir fiziškumo.
____
Gediminas Stepanavičius – “Kantrybė”
“Kantrybė” yra gyvos elektronikos sistema, skirta asistuoti improvizuojančiam elektroakustinės muzikos atlikėjui. Šiam atlikimui gyvoji elektronika yra pritaikyta kontrabosui bei ambisoninei erdvinio garso sistemai. Autorius ir atlikėjas – Gediminas Stepanavičius.
Gediminas Stepanavičius yra jaunosios kartosmulti-instrumentalistas, šiuolaikinės ir eksperimentinės muzikos kūrėjas bei atlikėjas.
____
Teddy Larue ir Gedimino Stepanavičiaus ambisoniniai pasirodymai yra “Envelope” imersinio garso festivalio dalis, vykstančio 2023 m. rugsėjo 09 d. – spalio 23 d. Tai renginių serija vykstanti visame Šiaurės ir Baltijos šalių regione gyvai ir internetu.
Festivalyje vyks erdvinės muzikos koncertai, garso meno instaliacijos, Šiaurės ir Baltijos šalių menininkų seminarai ir kūrybinės dirbtuvės. Tai Suomijos, Norvegijos, Danijos, Švedijos, Latvijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos organizacijų ir menininkų kūrybinis bendradarbiavimas, kurio tikslas – tyrinėti garso technologijų ateitį. Festivalį remia Valstybinis kultūros sostinės fondas (VKF), Šiaurės šalių kultūros fondas, Lietuvos kultūros taryba ir kt. https://www.envelopefestival.com
Ideas Block (VšĮ “idėjų blokas LT” ) – ne pelno siekianti organizacija, turinti nepriklausomą meno ir kultūros erdvę “Kompresorinę”, įsikūrusią buvusioje Fizikos instituto kompresorinėje Vilniuje. Ji siekia suteikti pagrindą, fizinę erdvę, žinias ir reikalingas technologijas aktualiam, tarpdisciplininiam kultūriniam turiniui. Aktyvaus dalyvavimo ir ryšių pagalba, ji siekia plėtoti tyrimų lauką ir idėjų sklaidą bendruomenėje. https://ideas-block.com

Organiser

VšĮ Idėjų blokas LT
Phone
+37062335781
Email
contact@ideas-block.com
View Organiser Website

Venue

Ideas Block – Kompresorinė
A. Goštauto 11
Vilnius, Lithuania
+ Google Map
Phone
+37062335781