Greeblue and The Ocean – Book by Rūta Vyšnia

10.00 EUR€

“Greenblue and The Ocean” is a poetic, symbolic, mythological saga – a song sung by the Greenblue Bird, swaying in our primordial waters. The book brings together texts from Lithuanian and Indo-European mythology, folklore, musical folklore and intertwines with the author’s inner, poetic threads.

 

“I have been waiting for a chant like this coming from the deepest, and the highest, creative sources, for a long time – as claimed by Jung, it is not the poet that writes in such cases; the texts are in a way writing themselves inspired by the Highest Powers; and, my expectations were met. To whom could this legend, a chant, be dedicated? Not only to adults, I would assume. Children would also read, and listen to, what is not so obvious or comprehensible at once, and it rather comes like a secret, like a wait, like a temptation from the Eternal Depths. Why, and from which primordial creative powers, did this irrational chant of love, a legend, burst and unfold so impulsively? What does it uncover and how does it enchant today’s readers and listeners of various age? Let us discover this individually through diving, flying, listening, imagination, sensation, silence and consideration; let us expand the implications of this text in the hope of ethical, ethnic and aesthetic harmony.”

-Vilija Janušauskienė Professor of Literary Didactics at Vytautas Magnus University, Education Academy

 

The text of this book is written in Lithuanian and English. The author of illustrations: Sigita Mockutė – Psigidelia.

Publisher: Kopa
Year of publication: 2019
Format: 13×21 cm, hard cover
Number of pages: 476

“Vandenynas ir Žaliamėlė”
Rūta Vyšnia

„Vandenynas ir Žaliamėlė“. Tai poetinė, simbolinė, mitologinė sakmė – giesmė, kurią gieda Žaliamėlė Paukštė, ir kuri tyvuliuoja mūsų pirmapradžiuose vandenyse. Knygoje ataidi intertekstai iš lietuvių ir indoeuropiečių mitologijos, tautosakos, muzikinio folkloro ir susipina su vidinėmis, poetinėmis autorės gijomis.

 

“Seniai jau laukiau tokios giesmės iš giliųjų / aukštųjų kūrybinių versmių – anot Jungo, kai ne pats poetas kuria, bet lyg savaime, Aukščiausiųjų galių valioje, rašosi, – ir mano lūkesčiai išsipildė.  Kam ši sakmė-giesmė galėtų būti skirta? Ne tik suaugusiems, manyčiau. Taip norėtųsi, kad ir vaikai skaitytų ar klausytųsi to, kas ne iškart aišku / suprantama, o lyg ir ateina kaip paslaptis, kaip laukimas, vilionė – iš Praamžinųjų gelmių.

Kodėl ir iš kokių pirmapradžių kūrybinių gelmių išsiveržė ir impulsyviai išsiskleidė ši iracionali meilės giesmė-sakmė? Ką ji gali atverti ir kuo užburti / atburti skirtingo amžiaus šiuolaikinius skaitytojus / klausytojus? Tebūnie tai atrandama individualiai – nardant, sklandant, įsiklausant, įsivaizduojant, įsijaučiant, tylint, apmąstant, pratęsiant šio teksto potekstes –  etinės, etninės ir estetinės darnos išsipildymo viltyje.”

-Vilija Janušauskienė, VDU ŠA literatūros didaktikos dėstytoja

 

Knyga parašyta lietuvių kalba su ją palydinčiu vertimu į anglų kalbą. Knygos iliustracijų autorė Sigita Mockutė – Psigidelia.

Leidėjas: Kopa
Išleidimo metai: 2019
Formatas: 13×21 cm, kietas viršelis
Puslapių skaičius: 476

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Greeblue and The Ocean – Book by Rūta Vyšnia”

Your email address will not be published. Required fields are marked *