Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Stitching Conversations: exhibition Transitions

April 15, 2023 @ 4:00 pm - 5:30 pm

transitions

Meet the artists Darya Korolkova and Ula Kociūtė in a creative process.

We have invited the artists from the current “Transitions” exhibition to talk about art making and its impact on society, while collectively embroidering an art piece. Public is also invited to join, either as participants in the creative process and conversations, or as observers and listeners.

This creative session, initiated by Liucija Dervinytė, is part of her artistic research project “Rhizomes of Connections”. Project started in 2021 and was joined by over 50 participants on various occasions embroidering the same piece of fabric. Conversations taking place during the creative process explore the ideas of nature, culture and sustainability. The project looks into the role of art in contributing to cultural change, creating connections and transforming the dualistic nature-culture worldview.

Embroidery talk session will be held in English. The creative process will be recorded and filmed.

=======

About the exhibition:

“Transitions: Exploring The Complexities Of Home And Identity”

Exhibiting artists: Darya Korolkova (Belarus), Ula Kociūtė (Lithuania), Kristaps Priede (Latvia)
Exhibition is running until the 20th of April.

“Transitions” delves into the complexities of identity and belonging. Three distinct artistic projects explore the concept of home, both as a source of comfort and discomfort, and the experience of uprootedness in its various forms.

„Another Place“ by Kristaps Priede explores the complex relationship between identity and genius loci, through the story of Latgale: its special character and the culture of the local people.

„Home, Uncanny Home!“ by Darya Korolkova challenges our notions of home and belonging, inviting to rethink our roots and self-identity.

„In Search of Home“ – embroidered photo series by Ula Kociūtė tells an intimate and yet timeless universal story of homesickness, examining the struggles of finding a sense of home and belonging in a new place and country.

—–

Visiting times:
Tuesday to Friday 10.00 – 18.00
Saturday 11.00 – 17.00
+ during the events
Address: A. Goštauto St. 11, entrance from the courtyard.

=======

[LT]

Susipažinkite su menininkėmis Darya Korolkova ir Ula Kociūte kūrybiniame procese.

Pakvietėme dabartinės parodos „Virsmai“ menininkes pasikalbėti apie kūrybą ir jos poveikį visuomenei, siuvinėjant bendrą meno kūrinį. Prisijungti kviečiami visi – kaip kūrybinio proceso ir pokalbių dalyviai arba kaip stebėtojai ir klausytojai.

Ši kūrybinė sesija, inicijuojata Liucijos Dervinytės, yra jos meninio tyrimo “Ryšių Rizoma” dalis. Projektas prasidėjo 2021 m. Įvairių susitikimų metu prie bendro (visuomet to paties) audinio siuvinėjimo prisijungė daugiau nei 50 dalyvių. Šis kūrybinis procesas tampa pagrindu pokalbiams, tyrinėjant gamtos, kultūros ir tvarumo idėjas. Projekte nagrinėjamas meno vaidmuo prisidedant prie kultūrinių pokyčių, kuriant ryšius ir keičiant dualistinę gamtos–kultūros pasaulėžiūrą.

Siuvinėjimo pokalbių sesija vyks anglų kalba. Kūrybinis procesas bus įrašinėjamas ir filmuojamas.

======

Apie parodą:

„Virsmai: tyrinėjant namų ir tapatybės kompleksiškumą“

Parodos menininkai: Darya Korolkova (Belarus), Ula Kociūtė (Lithuania), Kristaps Priede (Latvia)
Parodą galima aplankyti iki balandžio 20 d.

Paroda „Virsmai“ – tai kelionė per sudėtingas namų traukos ir tapatybės dimensijas. Trys skirtingi meniniai projektai, nagrinėjantys namų sąvoką tiek kaip komforto, tiek kaip diskomforto šaltinį, bei įvairias namų praradimo patirtis.

Menininkas Kristaps Priede „Another Place“ („Kita vieta“) tyrinėja sudėtingą tapatybės ir genius loci ryšį per Latgalos istoriją: jos ypatingą charakterį ir vietinių žmonių kultūrą.

Daryos Korolkovos projektas „Home, Uncanny Home!“ („Namai, nepaprasti namai!“) kvestionuoja mūsų suvokimą apie namus ir ryšį su jais bei kviečia permąstyti savo šaknis ir savąjį identitetą.

„Namų beieškant“ – siuvinėta Ulos Kociūtės nuotraukų serija pasakoja intymią, ir tuo pat metu universalią istoriją apie namų ilgesį ir sunkumus bandant atrasti namus ir dalelę tapatumo naujoje vietoje.

——

Lankymo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio 10.00-18.00 val.
šeštadienį 11.00-17.00 val.
+ renginių metu.
Adresas: A. Goštauto g. 11, įėjimas iš vidinio kiemo pusės.

transitions

Venue

Ideas Block – Kompresorinė
A. Goštauto 11
Vilnius, Lithuania
+ Google Map
Phone
+37062335781